PO KL: cenna wiedza z zagranicy


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zbadała jakość zagranicznych wyjazdów edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wyniki pokazały, że szkolenia uczniów i kadry podnoszą kompetencje zawodowe.

Badanie dotyczyło zagranicznych wyjazdów pracowników sektora oświaty oraz uczniów szkół zawodowych, finansowanych przez FRSE w ramach projektów systemowych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Opinie zebrano zarówno od uczestników, jak i od przedstawicieli instytucji wysyłających (głównie dyrektorów placówek i reprezentantów organów prowadzących). Najważniejsze w badaniu było to, czy rezultaty wyjazdów spełniły potrzeby uczestników oraz czy są skuteczne i trwałe. Wykorzystano różne metody badawcze – oprócz wywiadów pogłębionych i grupowych oraz ankiet on-line przeprowadzono również analizę dokumentacji projektów.

Niemal 90 proc. absolwentów praktyk uczniowskich bardzo pozytywnie oceniło wpływ projektów na poznanie nowego środowiska zawodowego oraz innej organizacji i kultury pracy. Prawie cztery piąte badanych przyznało, że staż pozwolił im zdobyć praktyczne doświadczenie. Zauważalną deklarowaną zmianą było poznanie specyfiki różnych stanowisk pracy (taką zmianę potwierdziło prawie dwie trzecie uczniów). Wysoko oceniono również możliwość poznania nowych technologii i obsługi specjalistycznych urządzeń oraz zdobycie miękkich umiejętności związanych np. obsługą klienta i technikami sprzedażowymi.

Wyjazdy dały też możliwość zwiększenia kapitału społecznego i kulturowego, co wpłynęło na rozwój kompetencji międzykulturowych oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w dalszej karierze. Warto również zaznaczyć, że pozytywny wpływ mobilności na karierę i życie osobiste deklarowali również ci absolwenci, którzy z różnych przyczyn nie pracują obecnie w wyuczonym w zawodzie.

Wpływ zagranicznych wyjazdów na zwiększenie kompetencji zawodowych wysoko ocenili również nauczyciele, szczególnie ci, którzy wyjeżdżali indywidualnie. W wywiadach często wskazywano, że projekty stanowiły wsparcie w codziennej pracy dydaktycznej, były też szansą na wymianę doświadczeń i spojrzenie na swoją pracę z szerszej perspektywy.

Wśród najczęściej wskazywanych korzyści uczestnicy wyjazdów wymieniali zdobycie nowych umiejętności w zakresie metodyki nauczania oraz wiedzy w zakresie nauczania z wykorzystaniem TiK. Co ciekawe, najmniejszy wpływ projektów na podniesienie kompetencji deklarowali uczestnicy wyjeżdżający do Niemiec i Włoch, a największy osoby, które odbyły zagraniczne szkolenia w Irlandii i na Malcie. Co ważne, wpływ mobilności zależał też od formy szkolenia. Najmniejszy deklarowali uczestnicy wizyt studyjnych, a największy – konferencji, seminariów oraz kursów szkoleniowych innych niż językowe.

pokl-wykres

Zapisz

Zapisz