Po śladach innych kobiet


Im więcej wiesz, tym skuteczniej możesz pomagać. Dlatego właśnie działaczki organizacji kobiecej z Krakowa postanowiły… śledzić swoje koleżanki z Berlina

W ramach projektu Kurs na standard europejski w projektach równościowych dwie członkinie zarządu Fundacji Kobiecej eFKa z Krakowa skorzystały z wyjazdów typu job shadowing. Każda z nich miała okazję przez dwa miesiące dokładnie przyglądać się pracy siostrzanych organizacji kobiecych z Berlina. Mogły przez cały dzień chodzić krok w krok za niemieckimi koleżankami, przyglądać się organizowanym przez nie akcjom i analizować, jak wygląda od podszewki wspieranie kobiet w Niemczech. Przy okazji zadawały pytania, zaglądały w papiery, rozmawiały… A po co to? Żeby zapoznać się ze standardami pracy w tych organizacjach i podejrzeć, które rozwiązania warto byłoby wprowadzić w Polsce.

Szczególnie ciekawa dla pań z eFKi okazała się tematyka prozdrowotna, czyli uczenie kobiet, jak mogą dbać o swój potencjał i w pełni go wykorzystywać nawet w późnym wieku. W Berlinie jest to istotna część działań organizacji kobiecych, tymczasem w Polsce bywa pomijana, zapominana.

Fascynujące były też wszelkiego rodzaju zajęcia z zakresu edukacji międzykulturowej. Niemcy pracują z imigrantami od wielu, wielu lat, i mają w tej dziedzinie ogromne doświadczenie. Jednym z doskonałych pomysłów stosowanych za Odrą jest korzystanie z pozawerbalnych środków ekspresji i komunikacji w pracy z imigrantkami (taniec, rysunek, drama). Nieraz sądzimy, że bez znajomości języka nie da się stworzyć płaszczyzny porozumienia, tymczasem – jak udowadniają działaczki z Berlina – słowa wcale nie są niezbędne.

Oczywiście z projektu skorzystały nie tylko te uczestniczki, które wyjechały do Niemiec. Rezultaty zostały bowiem przedstawione innym działaczkom i sympatyczkom Fundacji Kobiecej na lokalnych spotkaniach. Ich głównym tematem był styl pracy w organizacjach goszczących, szczególnie w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym i tworzenia w nim zespołu.

Okazało się też, że zainteresowanie i chęć uczenia się były obustronne: aktywistki z Berlina chciały się dowiedzieć więcej o polskim ruchu kobiecym, jego historii i współczesnej polityce równościowej. Wszystko po to, by móc działać razem, ramię w ramię w sprawach, które są wspólne: jak integracja mniejszości, prawa kobiet, zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć. Bez podziału na „stare” i „nowe” kraje UE.

Uczestniczki projektu zrealizowały w sumie cztery warsztaty na temat metod historii/herstorii mówionej oraz krytycznego reagowania na dyskryminację ze względu na płeć w reklamach i w życiu publicznym. Poczuły się pewniej na gruncie współpracy międzynarodowej, poszerzyły sieć kontaktów zagranicznych, poznały nowe metody edukacyjne. Ich motywacja do pracy i rozwijania nowych projektów w Polsce wzrosła. To dało zastrzyk nowej energii, której od czasu do czasu każda organizacja pozarządowa potrzebuje, by nie popaść w rutynę. Fundacji Kobiecej eFKa z Krakowa na pewno to nie grozi!

  • PROGRAM: Erasmus+ Edukacja dorosłych
  • REALIZATOR: Fundacja Kobieca – eFKa, Kraków
  • CZAS REALIZACJI: wrzesień 2014 r. – wrzesień 2015 r.
  • STRONA WWW: www.efka.org.pl