Podróże dla seniora


Dziesięć zagranicznych podróży odbyli działacze Akademii Pełni Życia. Jednak nie po to, by zwiedzać – ale by krakowscy seniorzy mogli korzystać z zajęć opracowanych według najlepszych europejskich wzorców.

W Akademii Pełni Życia (APŻ) nikt, kto chce spędzić czas w nietypowy sposób, nie może się nudzić. Seniorzy mogą się tu nauczyć czegoś nowego o sobie, poznać języki obce czy rozwinąć pasje związane z kulturą, fotografią czy obsługą komputera. A to tylko część z wielu warsztatów oferowanych przez Akademię.

Aby móc zajmować się seniorami jeszcze bardziej fachowo, pracownicy i wolontariusze Akademii zainicjowali projekt pt. Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa. W ramach przedsięwzięcia współpracowali z siedmioma zagranicznymi partnerami z: Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Holandii oraz Hiszpanii. W trakcie dziesięciu wyjazdów wzięli udział w kursach i szkoleniach typu job shadowing, dotyczących głównie metodyki prowadzenia różnego typu zajęć dla dorosłych.

Celem pierwszej wyprawy po wiedzę było Le Bazarre we Włoszech – siedziba stowarzyszenia prowadzącego zajęcia z tańca i teatru. To tutaj współpracujący z APŻ przy projektach kulturalnych kanadyjski pisarz Soren Gauger poznawał formy parateatralne oraz ekspresję ruchem i tańcem, aby móc wykorzystać je w pracy z dorosłymi. – Z włoskimi znajomymi dyskutowaliśmy o historycznych korzeniach gestów, ich symbolice – opowiada Gauger.

Garść kolejnych inspiracji związanych z ruchem i teatrem zdobył podczas podróży do Hiszpanii, gdzie przyglądał się pracy wydziału sztuk pięknych Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Obserwowałem, jak tancerze „czytają się” nawzajem i komunikują – dodaje.

Koordynatorka projektu Agnieszka Baran po inspiracje i wiedzę na temat zarządzania i promowania aktywności wśród seniorów oraz organizacji warsztatów pamięci pojechała do Szkocji – do The Centre for Lifelong Learning. – Oprócz typowych zajęć mieliśmy warsztaty w terenie, zwiedzaliśmy m.in. przemysłową część Glasgow, poznając miejsca związane z ważnymi dla tego miasta kobietami. Zajęcia zakończyliśmy, pijąc kawę i rozmawiając z seniorami o tym, co skłania ich do aktywności – mówi Agnieszka Baran.

Do samego Paryża – do szkoły Accord French Language School – wyjechała lektorka języka francuskiego Maria Gawlik. Chciała się dowiedzieć, jak uczą fachowcy z innych krajów. – Przekonałam się, że zajęcia językowe powinny koncentrować się na sprawach dotyczących codziennych wydarzeń, ponieważ wówczas bardziej angażują słuchaczy – stwierdza Maria Gawlik.

Szkołę językową – tyle że w Wielkiej Brytanii – odwiedziły też współpracujące z APŻ lektorki – Ania Payne i Malwina Szeliga. W The Kent School of English przyglądały się, jak funkcjonuje placówka edukująca nie tylko osoby w różnym wieku, ale też kadrę nauczycielską. – Zajęcia były dla nas okazją do nowego spojrzenia na metodykę nauczania gramatyki języka angielskiego oraz do refleksji nad tym, że w pracy z dorosłymi warto odnosić się do tematyki, która jest im bliska – mówią.

Przedstawiciele APŻ uczyli się również, jak wykorzystać metody autobiograficzne (Włochy) oraz jak oceniać kompetencje nabywane w ramach edukacji nieformalnej i pozaformalnej (Holandia).

Po wyjazdach głowy pracowników APŻ były pełne nowych pomysłów i kompetencji. Owocami projektu są m.in. nowe metody pracy z seniorami oraz nowe zajęcia w ofercie Akademii – mogą oni brać udział np. w warsztatach poświęconych ekspresji ruchem czy autobiograficznych.

Dzięki międzynarodowej współpracy w APŻ zrodził się także kolejny innowacyjny projekt: W wehikule czasu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – edukacyjne zajęcia dla seniorów. Jego uczestnicy mogli wziąć udział m.in. w warsztatach fotograficznych Zatrzymaj chwilę obiektywem czy zajęciach kognitywno-sentymentalnych Krakowskie podróże w czasie i przestrzeni.

  • PROGRAM: Erasmus+ Edukacja dorosłych
  • REALIZATOR: Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert, Kraków
  • CZAS REALIZACJI: lipiec 2014 r. – czerwiec 2016 r.
  • STRONA WWW: http://apzwdrodze.blogspot.com