Polska na podium


Nasz kraj zajął trzecie miejsce w międzynarodowym badaniu satysfakcji studentów programu Erasmus+. Daliśmy się wyprzedzić jedynie Norwegii i Irlandii. Co nas wyróżnia? Przyjazna atmosfera i tanie mieszkania.

Joran van Aart, dyrektor operacyjny Europejskiego portalu StudyPortals, na pomysł przeprowadzenia badania wpadł kilka lat temu. Uświadomił sobie, że studenci wyjeżdżający za granicę potrzebują wsparcia. – To, co najbardziej się liczy w przypadku nauki poza krajem, to wrażenia, z jakimi wraca się do domu. Jeśli student jest w stanie powiedzieć, że teraz podjąłby dokładnie taką samą decyzję co do wyjazdu – to znaczy, że przeżył wspaniały czas. Jeśli podzieli się swoimi doświadczeniami, pomoże innym. Właśnie dlatego stworzyliśmy platformę SteXX.eu, na której w ciągu czterech lat swoje opinie o uczelniach zamieściło już 170 tys. osób. Ten sukces przekonał nas, by pójść o krok dalej i zorganizować badanie satysfakcji studentów – mówi van Aart.

W czwartej edycji rankingu wzięło udział prawie 16 tys. osób, które w ramach programu Erasmus+ studiowały na europejskich uczelniach w roku akademickim 2015/16. Młodzi ludzie byli proszeni o rzetelną opinię na temat swoich doświadczeń – mieli wskazać, do jakiego stopnia (w skali od 1 do 10) rekomendowaliby kolegom i koleżankom przeżycie takiej przygody na zagranicznej uczelni, jakiej sami doświadczyli. Przyznając noty konkretnym szkołom, studenci oceniali m.in. opcje zakwaterowania, perspektywy kariery, jakość oferowanych na uczelni usług, warunki studiowania czy ofertę życia studenckiego.

W 2016 r. nagrodę International Student Satisfaction Awards otrzymały w sumie 153 szkoły wyższe. Podzielono je na trzy kategorie, w zależności od uzyskanych ocen. Wyróżnienia za bardzo wysoki poziom satysfakcji (oceny minimum 8) dostało ponad 70 instytucji, kolejnych kilkadziesiąt nagrodzono za doskonały poziom satysfakcji (oceny między 9 a 9,4), a czternaście – za wybitne osiągnięcia w zapewnianiu satysfakcji międzynarodowym studentom (oceny od 9,5 do 10). W tej ostatniej grupie znalazły się dwie polskie uczelnie – Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika Wrocławska. Ich przedstawiciele odebrali nagrody podczas prestiżowej konferencji EAIE w Liverpoolu.

W gronie wszystkich wyróżnionych szkół najwięcej było placówek z Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Finlandii. Pod względem średniej ocen to Polska znalazła się jednak na podium. Nasz kraj uzyskał średnio 9,09 pkt, lepsze okazały się tylko Norwegia (9,26 pkt) i Irlandia (9,19). To, co szczególnie docenili erasmusowcy studiujący w Polsce, to możliwość znalezienia atrakcyjnego zakwaterowania oraz atmosferę, jaka panuje w środowisku akademickim (zwłaszcza w dużych miastach).
Alina Dorosz z Działu Współpracy Międzynarodowej PW cieszy się z wyróżnienia. – Z roku na rok liczba obcokrajowców przyjeżdżających na Politechnikę Wrocławską rośnie. Zagraniczni studenci dobrze się tutaj czują, a nasza uczelnia dba o to, aby zapewnić im jak najlepsze warunki do nauki i pracy – mówi.

Podobnie sprawa wygląda na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, która od kilku lat notuje stały wzrost liczby osób biorących udział w wymianie w ramach programu Erasmus+. W roku akademickim 2013/14 było ich 166, dwa lata później prawie dwukrotnie więcej – 324. – Informacja o tak zadowalającym wyniku w badaniu satysfakcji ze studiów uczestników programu Erasmus+ sprawiła nam ogromną radość, zwłaszcza że jest to wynik wielu bardzo aktywnych działań, akcji, procesów w AGH, dzięki którym realizujemy plan internacjonalizacji naszej uczelni – komentuje Luiza Lucińska-Biesaga z Centrum Studiów Zagranicznych AGH.

Nie mniej entuzjastycznie o swoim miejscu w rankingu wypowiada się Christopher Brown, dyrektor ds. międzynarodowych na Uniwersytecie College Cork z Irlandii. – Jesteśmy zachwyceni pozycją lidera w rankingu uczelni. Czerpiemy ogromną dumę z poziomu oferowanych programów i jakości życia uniwersyteckiego. Choć zdajemy sobie sprawę, że przy liczbie 3000 studentów międzynarodowych jest zawsze okazja do ulepszania oferty – stwierdza Brown.

Badanie International Student Satisfaction Awards 2016 pokazuje, że po 30 latach od startu programu Erasmus Polska staje się równorzędnym partnerem dla najbardziej gospodarczo rozwiniętych państw Europy. Poziom nauki, jakość usług oferowanych cudzoziemcom, atrakcyjność życia studenckiego czy wreszcie kultura naszego kraju dają efekt w postaci powoli zrównującej się liczby polskich studentów wyjeżdżających na naukę do państw Europy i osób przyjeżdżających na studia do Polski. Patrząc w przyszłość, możemy być dobrej myśli – budujemy na solidnym fundamencie.

9 najlepsze uczelnie

Najlepsze uczelnie według studentów E+

Ranking a twarde dane, Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk

Polska jest obecnie jednym z bardziej popularnych krajów docelowych dla studentów Erasmusa+ z różnych państw. Liczba przyjeżdżających studentów stale wzrasta. Najbardziej widoczny był wzrost liczby przyjazdów w roku akademickim 2004/05 – tuż po przystąpieniu Polski i kilku innych krajów do UE. Liczba zagranicznych gości w stosunku do roku 2003/04 skoczyła aż o 60 proc. i po raz pierwszy przekroczyła 2 tys. osób.

Obecnie skala przyjazdów jest znacznie wyższa – w roku akademickim 2014/15 przybyło do nas ponad 12 tys. zagranicznych studentów, a w roku 2015/16 – blisko 13 tys. To prawie 59 razy więcej niż w pierwszym roku udziału Polski w Erasmusie (1998/99). Dzięki temu różnica między liczbą wyjazdów i przyjazdów studentów wyraźnie maleje – wymiana jest znacznie bardziej zrównoważona niż np. 10 lat temu.