Polsko-ukraiński sukces młodzieżowy


dr Paweł Poszytek

dr Paweł Poszytek

Rozmowa z dr. Pawłem Poszytkiem, p.o. dyrektorem generalnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, członkiem Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Ruszył kolejny nowy program w FRSE – Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Skąd pomysł na rozwijanie współpracy bilateralnej?

To bogate doświadczenie FRSE w zarządzaniu programami młodzieżowymi sprawiło, że rok temu to właśnie nam zaufano i wybrano nas na instytucję zarządzającą Polsko- Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży. Sukcesy Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży pokazują, że współpraca dwustronna przynosi wiele korzyści. Rozwijane są partnerstwa, realizowane wspólne przedsięwzięcia, nie tylko na polu edukacji, ale także biznesu. Mniejsze projekty dwustronne pozwalają naszym beneficjentom nabrać doświadczenia, niezbędnego, by później sięgać po większe środki finansowe i realizować dużo większe projekty.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży faktycznie cieszy się dużą popularnością – dofinansował ponad 300 projektów, trzy razy tyle zostało złożonych. W czym tkwi sekret tak dużego zainteresowania programami dwustronnymi FRSE?

Jak już wspomniałem, projekty dwustronne, takie jak wymiany, spotkania młodzieży, to nieduże inicjatywy. Nowe organizacje często dzięki nim uczą się zarządzać projektem czy budować relacje międzynarodowe. Taki dwustronny projekt jest niewątpliwie łatwiejszy w organizacji niż projekt z pięcioma różnymi organizacjami partnerskimi z całej Europy. To ważny czynnik, bo musimy pamiętać, że nasi beneficjenci to przede wszystkim małe, niedoświadczone organizacje. Często dzięki takim właśnie projektom rozpoczynają one swoją międzynarodową przygodę we współpracy.

A jak to wygląda w przypadku Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży? Jak duże jest zainteresowanie programem?

Początkowo martwiliśmy się tym, że konkurs wniosków wypadł w okresie wakacji. Jednak po kilku dniach od otwarcia konkursu już wiedzieliśmy, że nawet wakacje nie są przeszkodą w składaniu wniosków. W spotkaniach informacyjnych uczestniczyło prawie dwieście organizacji, a wielu innym musieliśmy odmówić ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Oczywiście, w zastępstwie proponowaliśmy konsultacje. Cieszy mnie taka popularność współpracy polsko-ukraińskiej, szczególnie, że większość wnioskodawców ma już nawiązaną współpracę z podmiotami ukraińskimi, co niewątpliwie ułatwiło złożenie wniosku. W sumie przez miesiąc wpłynęło do nas ponad 300 aplikacji.

Co zatem trzeba zrobić, aby taki wniosek złożyć?

Podstawą jest nawiązanie współpracy z organizacją partnerską z Ukrainy. Następnie wspólnie z partnerami oraz z młodzieżą należy zastanowić się nad istotą spotkania, nad tym, o czym chcemy rozmawiać. Ważne jest, aby zaplanowane działania uwzględniały kierunki, które wskazała Rada. Ponieważ skupiamy się na młodzieży i ją właśnie chcemy aktywizować, to ta grupa powinna być realizatorem projektu. Tylko wówczas w aktywny sposób zdobędzie nowe umiejętności i kompetencje.

Bardzo zależy nam na tym, aby projekty miały charakter edukacyjny, a nie turystyczny. Innym ważmy aspektem jest współpraca partnerska. Projekt musi być planowany i realizowany wspólnie z organizacją z Ukrainy. Nie powinno być sytuacji podziału na gospodarza i gości. Zasada równego partnerstwa jest bardzo ważna. Na końcu należy pamiętać, aby załączyć wszystkie wymagane dokumenty, w tym deklarację partnerską wypełnioną przez organizację z Ukrainy. Należy podpisać wniosek i w terminie odesłać go do nas. (W tym roku termin składania wniosków już minął – przyp. red.)

Z punktu widzenia zarządzania projektami – jakie ułatwienia mogą czekać przyszłych wnioskodawców, beneficjentów Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży?

Przede wszystkim uporządkowaliśmy i skróciliśmy wniosek oraz usprawniliśmy system online – wiele dokumentów będzie można wprowadzić i wysłać do nas tylko przez internet. Kolejnym krokiem było uproszczenie raportów końcowych i zmniejszenie liczby załączników. To jednak nie oznacza, że projekty nie będą sprawdzane. To dopiero pierwszy rok działania Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, wiele zależy od nas, jednak co najmniej tyle samo zależy od beneficjentów. Jestem jednak przekonany, że na pewno znajdziemy wspólny język.

 

Specjalnie dla „Europy dla Aktywnych”: Marzenna Drab
Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Przewodnicząca Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Przewodnicząca Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Stworzyliśmy Radę, ponieważ…

…zależy nam na współpracy z krajami sąsiedzkimi, z którymi tak wiele nas łączy. Wspólna historia, podobne tradycje i kultura dają możliwość poznania nie tylko naszych sąsiadów, ale także siebie. W młodych Polakach i Ukraińcach drzemie wielki potencjał. Przecież to oni za kilka, kilkanaście lat będą tworzyć rzeczywistość naszych krajów, będą nimi rządzić. Dając młodym już teraz możliwość realizowania projektów międzynarodowych, wykształcamy w nich poczucie, że dobra współpraca przynosi wiele korzyści.

Po polsko-ukraińskich projektach oczekujemy…

…dobrej organizacji działań oraz zaangażowania w budowanie wspólnych relacji i przezwyciężanie stereotypów. Zakładam, że polsko-ukraińskie projekty to nie tylko spotkanie, ale przede wszystkim dialog, edukacja i pełna współpraca. Oczekujemy, że przedsięwzięcia te rozwiną współpracę naszych krajów nie tylko na poziomie edukacji młodych, ale także pobudzą myślenie o wspólnej przyszłości i wpłyną na budowanie długotrwałych partnerstw.

Polsko-ukraińska przyjaźń jest dla nas…

…przyjaźnią, którą chcemy rozwijać, o którą chcemy dbać w duchu partnerstwa. Rada chce stworzyć takie warunki młodym ludziom, które pozwolą tę przyjaźń przeżywać, odkrywać, uczyć się jej, dbać o nią, a przede wszystkim udoskonalać.

Młodzi uczestnicy projektów zyskają…

…wiele cennych umiejętności związanych z organizacją projektu oraz pracą w międzykulturowej grupie, których nie da się nauczyć z podręczników. Dzięki projektom młodzież może sprawdzić siebie, swoje umiejętności oraz zdobyć nowe kompetencje cenne na rynku pracy. Jak już wspomniałam, projekt to nie tylko spotkanie, to przedsięwzięcie realizowane przez młodych ludzi, a nie dla nich. Dzięki temu korzyści są nieocenione.

W przyszłości chcielibyśmy, aby Rada…

…mogła wspierać projekty, których partnerstwa miały początek w 2016 r., a dzięki którym wiele nowych organizacji rozpoczęło polsko-ukraińską współpracę.

Wyzwaniem dla Rady jest…

…wybrać takie projekty, z których skorzystają wszyscy – uczestnicy, opiekunowie, organizacje oraz nasze państwa.

 

Specjalnie dla „Europy dla Aktywnych”: Oleksander Jarema
Oleksander Jarema, wiceminister w Ministerstwie Młodzieży i Sportu Ukrainy, Przewodniczący Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Oleksander Jarema, wiceminister w Ministerstwie Młodzieży i Sportu Ukrainy, Przewodniczący Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Stworzyliśmy Radę, ponieważ…

…ma ogromne znaczenie dla rozwijania współpracy pomiędzy młodzieżą z Ukrainy i Polski, zwiększy mobilność młodzieży i stworzy nowe, skuteczne mechanizmy realizacji międzynarodowych wymian młodzieżowych. Wierzymy, że młodsze pokolenie powinno odgrywać znaczącą rolę w zbliżaniu i poprawie więzi między naszymi narodami. Rada może stać się dobrą platformą dla rozwoju dyplomacji publicznej. Jej utworzenie stanowi podstawę prawną dla wsparcia finansowego ukraińsko- polskich wymian młodzieży.

Po polsko-ukraińskich projektach oczekujemy…

…że będą zachęcać młodzież do podejmowania skoordynowanych działań zmierzających do wzajemnego zbliżenia, nawiązania nowych kontaktów między młodymi Ukraińcami i Polakami. Mamy nadzieję, że projekty stworzą nowe pomysły, ułatwią zrozumienie pomiędzy naszymi krajami i skupią się na eliminowaniu uprzedzeń i stereotypów w naszej wspólnej historii i w naszych współczesnych stosunkach.

Polsko-ukraińska przyjaźń jest dla nas…

…przede wszystkim lepszym zrozumieniem siebie, gotowością do wzajemnego wsparcia, połączeniem wysiłków dla osiągnięcia wspólnego celu, tworzeniem wspólnej wizji przyszłości i osiągnięciem lepszej przyszłości dla narodów naszych krajów.

Młodzi uczestnicy projektów zyskają…

…nową wiedzę, doświadczenie, pozytywne emocje, nowych przyjaciół, lepsze zrozumienie siebie i tworzenie wspólnej wizji, w odpowiedzi na wyzwania, z którymi młodzież boryka się w naszych krajach.

W przyszłości chcielibyśmy, aby Rada…

… opracowała i zwiększyła wsparcie dla wymian młodzieży pomiędzy naszymi krajami. Mam nadzieję, że co roku coraz więcej Ukraińców i Polaków będzie mogło realizować projekty dzięki wsparciu Rady.

Wyzwaniem dla Rady jest…

…stworzyć skuteczne kanały komunikacji dla ukraińskich i polskich beneficjentów. Otrzymujemy wiele sygnałów od organizacji pozarządowych, że są gotowe do złożenia wniosku i realizacji wspólnych projektów, ale nie mają żadnych partnerów w Polsce. Dlatego ważne jest, aby zapewnić maksymalną pomoc w organizowaniu takich kontaktów.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz