Program Erasmus+ spełnia oczekiwania beneficjentów


Otwarte możliwości, rozwój osobisty i zawodowy oraz sto procent satysfakcji. Tak o programie Erasmus+, który wystartował w 2014 r., mówią dziś jego beneficjenci.

Funkcjonujący od dwóch lat program Erasmus+ od samego początku cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Jednym z dowodów na to jest liczba uczestników Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+, którego trzecia edycja odbyła się 19 stycznia br. w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło ok. 1000 osób, które planują zrealizować własny projekt edukacyjny lub mają w tym zakresie już pewne doświadczenie. Podczas wydarzenia osoby te uczestniczyły w 14 warsztatach. W trakcie spotkania dyskutowano o tym, jak z sukcesem wnioskować do programu oraz jakie korzyści odnoszą instytucje podejmujące własne inicjatywy. – Uczestniczyłem w poprzedniej edycji dnia informacyjnego jako przedstawiciel instytucji, która dopiero planuje przystąpić do programu Erasmus+. Nie do końca wówczas wierzyliśmy w swoje możliwości. Dziś możemy się pochwalić, że otrzymaliśmy dofinansowanie i rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego – wyjaśnił podczas konferencji prasowej odbywającej się w ramach dnia informacyjnego Dominik Mosiczuk z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Zdaniem uczestników spotkania unijny program edukacyjny to przede wszystkim możliwość rozwoju. – Erasmus+ oznacza rozwój i modernizację uczelni, rozwój kompetencji pracowników, rozwój osobisty studentów, którzy korzystają z wyjazdów na studia lub na praktyki, a także zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy – komentuje Agata Bruska, koordynator uczelniany programu Erasmus+ z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Według Apoloniusza Kurylczyka z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego największa korzyść, jaką odnoszą uczestnicy programu Erasmus+, to możliwość wymiany doświadczeń.

– Dzięki otrzymanemu wsparciu mogliśmy się dzielić cennymi informacjami z ekspertami z partnerskich instytucji z całej Europy – dodaje uczestnik spotkania.

Program Erasmus+ będzie funkcjonować do roku 2020 r. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. W ciągu ostatnich dwóch lat do FRSE wpłynęło ponad 8 tys. wniosków o dofinansowanie. Instytucja rozdzieliła już ok. 200 mln euro, dzięki którym polskie instytucje mogą realizować własne inicjatywy edukacyjne.

Reportaż z wydarzenia oraz materiały pokonferencyjne dostępne są na stronie www.erasmusplus.org.pl/ogolnopolski-dzien-informacyjny.