Rozwój w koło


Świat idzie naprzód w każdej dziedzinie – także jeśli chodzi o rehabilitację osób niepełnosprawnych i wspieranie ich w rozwoju. Jak dotrzymać mu kroku?

Pracownicy, dorośli podopieczni i ich rodzice z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Lublinie mieli okazję się tego dowiedzieć w ramach projektu Od poznania do działania. Stowarzyszenie istnieje od 1965 r., wspiera osoby upośledzone umysłowo i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także ich bliskich. Misja? Zapewnienie podopiecznym wsparcia emocjonalnego – tak, by czuli, że mają swoje miejsce zarówno we własnej rodzinie, jak i w społeczności, w której żyją.

Wyraz koło kojarzy się z ruchem i mobilnością. I o to samo chodziło w projekcie. Podzielono go na trzy fazy: przygotowawczą, mobilności oraz upowszechnianie rezultatów. Na początku wybrano trzy pracownice stowarzyszenia – neurologopedę, psychologa i fizjoterapeutę. Pierwsza specjalistka zajmuje się niepełnosprawnymi osobami dorosłymi od kilku lat, uczy ich między innymi alternatywnych sposobów porozumiewania się z innymi ludźmi, bez konieczności używania mowy. Druga na co dzień pracuje na Warsztatach Terapii Zajęciowej – prowadząc treningi umiejętności społecznych, uczy, jak rozpoznawać własne emocje, jak radzić sobie z agresją, smutkiem, jak mówić innym o swoich potrzebach i jak rozwiązywać konflikty z kolegami i koleżankami… Wspiera też rodziców i opiekunów niepełnosprawnych. Trzecia – pracuje z młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Propaguje zdrowy styl życia, i to nie tylko wśród podopiecznych, ale i kadry.

Wszystkie trzy panie uczestniczyły we wstępnym kursie językowym, a następnie wzięły udział w specjalistycznych szkoleniach. Miały możliwość nabycia nowych umiejętności z zakresu systemów informacyjnych (Empowerment in ICT Skills) oraz kompetencji komunikacyjnych (Professional Communication Skills).

W październiku projekt podsumowano. Na spotkanie zaproszono: prezesa stowarzyszenia, uczestniczki projektu, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Dziennego Centrum Aktywności, kadrę, terapeutów, rodziców. Zaprezentowano założenia projektu, opowiedziano, do czego przydadzą się nowo zdobyte umiejętności. Informacje przedstawiono czytelnie w prezentacjach. Nie były to tylko suche fakty: można było nacieszyć oczy zdjęciami z pięknej Malty, a nawet posłuchać typowej dla wyspy muzyki… Potem prezentowano pomysły na rozwój, szkolenia, wyjazdy. Bo przecież Koło musi toczyć się dalej, dla dobra swoich podopiecznych i całego Lublina.

  • PROGRAM: Erasmus+ Edukacja dorosłych
  • REALIZATOR: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Lublinie
  • CZAS REALIZACJI: 1 grudnia 2014 r. – 30 listopada 2015 r.
  • STRONA WWW: www.psouu.lublin.pl