Siedemnaście lat minęło


W ubiegłym roku zakończyły się ostatnie projekty realizowane w ramach programu Comenius. Warto je przypomnieć i podsumować, bo mogą być doskonałą inspiracją na przyszłość

Program Comenius od 1998 r. umożliwiał tysiącom polskich placówek realizację projektów edukacyjnych we współpracy z europejskimi szkołami. Dzięki temu polscy nauczyciele i dyrektorzy nie tylko wzbogacali metody pracy i poznawali rozwiązania stosowane w innych systemach edukacyjnych, ale także dzielili się wiedzą i doświadczeniem z kolegami z zagranicy. Uczniowie natomiast podnosili kompetencje, angażując się w liczne działania projektowe, często bardziej atrakcyjne niż codzienne zajęcia szkolne.

Potwierdza to m.in. koordynatorka projektu finansowanego z programu Comenius z Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim. – Zrealizowane u nas przedsięwzięcie przyniosło naszym uczniom, szkole oraz środowisku wiele korzyści – mówi nauczycielka. – Projekt miał innowacyjny charakter zarówno pod względem tematyki, jak i formy. Poprzez zastosowanie metod aktywizujących, nowoczesnych narzędzi multimedialnych oraz powiązanie teorii z praktyką wniósł nową jakość do oferty naszej szkoły. Uczniowie nabyli wiele cennych umiejętności, które nie są zawarte w programach nauczania, ale stanowią istotny element przygotowania do dorosłego życia – dodaje.

W podobny sposób korzyści z Comeniusa opisuje koordynatorka projektu ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim. – Uczestnictwo w projekcie stało się dla naszych uczniów „niedzielą” w szarym tygodniu nauki szkolnej – wspomina. – Grupa wychowanków Ośrodka realizująca założenia projektu była swego rodzaju elitą, o której mówiono, że to uczniowie pomysłowi, twórczy i aktywni. Myślę, że sami uczniowie nie spodziewali się, jak bardzo są kreatywni, samodzielni i zaradni. Wyjazdy zagraniczne były doskonałą zachętą do wytężonej pracy, poprawy zachowania oraz nauki języka obcego. Przyjaźnie nawiązane podczas wyjazdów są utrzymywane do dziś – podkreśla.

Współpraca szkół dotyczyła bardzo różnych dziedzin, m.in. historii i tradycji poszczególnych krajów, przedmiotów ścisłych, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego czy informatyki. Stałym elementem każdego realizowanego przedsięwzięcia było podnoszenie umiejętności językowych, a kontakt z osobami z innych krajów umożliwiał poznanie i zrozumienie innych kultur.

Nauczyciele realizujący projekty Comeniusa zgodnie przyznają, że jedną z głównych korzyści był wzrost motywacji uczniów do nauki języków obcych. Z relacji polskich uczestników wynika, że międzynarodowe inicjatywy edukacyjne doskonale uzupełniały pozostałe działania prowadzone w szkołach.

Program Comenius obejmował jednak nie tylko międzynarodowe projekty międzyszkolne. Współpracę ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami w celu podnoszenia poziomu oświaty na poziomie regionalnym mogły podejmować również jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowane zostały także tysiące wyjazdów szkoleniowych polskich nauczycieli, w ramach których podnieśli oni swoje kompetencje zawodowe. Beneficjenci uczestniczyli nie tylko w typowych kursach (np. przedmiotowych, dydaktycznych, językowych czy językowo-metodycznych), ale też w tzw. job shadowing, czyli obserwacji pracy w placówkach zagranicznych.

Program Comenius nie zapominał również o przyszłych nauczycielach. Odbywali oni praktyki w europejskich szkołach, podczas których po raz pierwszy wykorzystywali w praktyce wiedzę zdobytą na studiach, a także poznawali metody i rozwiązania innych systemów edukacyjnych. Nabyte umiejętności i doświadczenia wykorzystywali w późniejszej pracy w polskich szkołach.