Silna grupa pod wezwaniem


Na koncertach przed gwiazdą wieczoru zwykle gra tzw. support. Zadaniem uczestników tego projektu też było wspieranie gwiazd – byli nimi studenci z zagranicy

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM) studiuje coraz więcej cudzoziemców. Gdy przyjeżdżają, nie znają języka, kultury naszego kraju… Ba! Wielu z nich nie ma pojęcia o panującej w Polsce pogodzie. Nie chcą wierzyć, że czasami panują u nas temperatury dochodzące do -30 stopni C – bo przecież „w takim zimnie nie da się żyć”!

Nie ma wątpliwości, że przybyszom z zagranicy potrzebne jest wsparcie. Językowe, kulturowe, a także psychologiczne. Taką właśnie kompleksową pomoc niósł projekt Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych (SUPP), zrealizowany na WUM. Był wyjątkowy – bo pierwszy tego rodzaju na polskich uczelniach.

Jego inicjatorzy najpierw zbadali, jakie są potrzeby. Potem na miarę uszyli projekt: wraz z programem e-learningowym, dniami adaptacyjnymi i imprezami integrującymi cudzoziemców. Nie tylko z polskimi studentami, ale też ze społecznością lokalną. Bo przecież nie tylko oni wiele mogą się w Polsce nauczyć: także my możemy wiele dowiedzieć się od nich! My – mieszkający na osiedlach sąsiadujących z akademikami, wykładowcy WUM, cała studencka brać.

Co zrobiono? Między innymi opracowano kilka przydatnych podręczników: samodzielnego uzupełniania stron internetowych (często korzystają z niego członkowie grupy SUPP), integracji i adaptacji dla zagranicznych studentów oraz podręcznik programu działań studenckich, integrujących studentów zagranicznych i krajowych.

Na początku tego roku część członków zespołu SUPP: Diksha Amarnani, Alicja Baska, Justyna Pordzik i Marta Ołdak, miała możliwość – dzięki uprzejmości norweskich ekspertów projektu SUPP – uczestniczenia przez kilka dni w dniach adaptacyjnych organizowanych przez Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii w Trondheim. Pomimo mroźnej aury cały zespół wziął udział w grze miejskiej, imprezie 63 Degrees North, a nawet… długim spacerze o świcie (przydały się ciepłe czapki i szaliki!).

Głównym celem wyprawy nie było jednak oglądanie piękna norweskiej przyrody, ale przekonanie się, jak działają podobne do polskiego zespoły wsparcia w Norwegii. A działają wzorcowo, bo Norwegowie mają długą tradycję integrowania cudzoziemców ze społeczeństwem. Polscy uczestnicy projektu wrócili do kraju z… gorącymi głowami. Pełnymi nowych pomysłów!

Ważne jest to, że projekt SUPP jest w zasadzie inicjatywą oddolną. Oczywiście, wykładowcy udzielali się, pomagali, ale to sami młodzi decydowali o kształcie programu i rodzajach wsparcia. Po prostu: studenci studentom.

  • PROGRAM: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych
  • REALIZATOR: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • CZAS REALIZACJI: 1 stycznia 2015 r. – 31 maja 2016 r.
  • STRONA WWW: fss.org.pl/node/691