Staże w Erasmusie+? Dobra robota!


Program Erasmus+ większą część swego budżetu przeznacza na dofinansowanie zagranicznych wyjazdów – korzystają z nich m.in. uczniowie średnich szkół zawodowych i technicznych. Czy są zadowoleni z praktyk?

Kształcenie zawodowe i edukacja dorosłych Przygotowaniom do zagranicznego wyjazdu zazwyczaj towarzyszy niepokój i trema. Jak sobie poradzę? Czy znam język wystarczająco, by dogadać się na miejscu? Jak zniosę tak długie rozstanie z najbliższymi? Jednak po powrocie uczestnicy najczęściej opowiadają o swoich wyjazdach jak o największej przygodzie życia!

Ze sprawozdań uczestników projektów mobilności realizowanych w 2015 r. wynika niezbicie, że zagraniczne staże i praktyki są niezawodnym sposobem na podniesienie umiejętności zawodowych, społecznych i osobistych. Są również szansą na przeżycie przygody. Zarówno jakość mobilności, jak i ich efekty są bardzo pozytywnie oceniane przez większość uczestników.

Organizacjami oferującymi praktyki bądź staże mogą być firmy lub instytucje kształcenia zawodowego. Wygląda na to, że nasi beneficjenci, tj. organizacje wysyłające uczniów na zagraniczne wyjazdy, dużą uwagę zwracają na dobór partnerów przyjmujących i jakość ich działania. Zdecydowana większość uczniów jest bowiem zadowolona zarówno z programu praktyk, jak i z metod kształcenia w organizacjach przyjmujących. Ponad 90 proc. uczestników ocenia te aspekty mobilności wysoko lub bardzo wysoko.

Jeśli chodzi o same efekty praktyk, niezależnie od typu organizacji przyjmującej opinie uczestników są bardzo pozytywne. Ponad 96 proc. uczniów deklaruje, że dzięki praktykom poprawili kompetencje zawodowe, są bardziej pewni siebie i przekonani o swoich umiejętnościach, a także uważają, że wzrosły ich szanse na zdobycie nowej lub lepszej pracy. Zdecydowana większość uczestników (ponad 96 proc.) przyznaje, że dzięki udziałowi w wyjeździe poprawiły się ich umiejętności językowe.

Praktyki zagraniczne wpływają też na rozwój poszukiwanych na rynku pracy kompetencji społecznych. Niemal wszyscy ankietowani deklarują, że wzrosły ich umiejętności: pracy zespołowej (ponad 97 proc.), rozwiązywania problemów (96 proc.) i adaptacji do nowych sytuacji (ponad 96 proc.). Aż 94 proc. uczestników uważa, że stali się bardziej tolerancyjni w stosunku do innych osób i zachowań.

Wśród uczniów, którzy byli przekonani o rozwoju swoich kompetencji, około 2/3 stanowią ci, którzy uważają, że zmiana ta była bardzo znacząca. Inne korzyści, które deklaruje znakomita większość osób biorących udział w wyjazdach, to: otwartość na nowe wyzwania, znajomość swoich mocnych i słabych stron oraz dostrzeganie wartości innych kultur.

Uczestnicy mieli możliwość umieszczenia w sprawozdaniu komentarza na temat wyjazdu. W przeważającej większości (ponad 92 proc.) były to opinie pozytywne. Ankietowani podkreślali osiągnięte korzyści, zdobyte doświadczenie zawodowe i życiowe oraz wyrażali wdzięczność za możliwość przeżycia przygody. Uczniowie polecali innym udział w takich projektach oraz deklarowali, że chętnie pojechaliby jeszcze raz. Jedynie nieliczni (7,6 proc.) zgłosili uwagi, dotyczące m.in. niedostatecznego dofinansowania na podróż, zbyt długiego czasu trwania praktyk czy słabego internetu w miejscu zamieszkania.

Cytaty z raportów:

Na tym wyjeździe można zdobyć doświadczenie oraz kompetencje zawodowe. Super, że UE coś takiego organizuje!
Chciałabym jeszcze raz wziąć udział w takim projekcie!

Chciałabym jeszcze raz wziąć udział w takim projekcie!Polecam praktyki za granicą, można poprawić swoje kwalifikacje, poziom językowy. Jest to świetna zabawa 🙂

Chciałabym jeszcze raz wziąć udział w takim projekcie!Polecam! Można się wiele nauczyć, poznać kulturę i zwyczaje ludzi różnej narodowości. Warunki pobytu oceniam pozytywnie. Życzliwe osoby po stronie włoskiej – zarówno pracodawcy, jak i organizacja przyjmująca. Niezapomniane wrażenia z wycieczek.

Chciałabym jeszcze raz wziąć udział w takim projekcie!Dziękuję mojej szkole i całej organizacji za możliwość uczestniczenia w tym projekcie. Wszystko było doskonale zorganizowane, opiekunowie/koordynatorzy z organizacji bardzo o nas dbali i mogliśmy na nich liczyć w każdej sytuacji…

Chciałabym jeszcze raz wziąć udział w takim projekcie!Staż zawodowy był ogromną szansą na zdobycie nowych doświadczeń, poznanie metod pracy we włoskim salonie fryzjerskim oraz nawiązanie znajomości. Zagraniczne praktyki otwierają wiele możliwości!

Chciałabym jeszcze raz wziąć udział w takim projekcie!Jestem bardzo zadowolony z odbytego stażu. Dzięki tej szansie znalazłem bardzo dobrą pracę jako kucharz w Polsce. Zapisałem się też na kurs językowy, gdyż zauważyłem braki w moim angielskim. Wszystkim polecam wzięcie udziału w tego typu stażach!

Chciałabym jeszcze raz wziąć udział w takim projekcie!Wyjazd na staż pomaga usamodzielnić się, nabrać pewności siebie, poznać inne kultury, nowych ludzi. Staż ułatwia nam naukę języka obcego i pozwala zobaczyć, jak to będzie w życiu dorosłym.