System wzajemnych inspiracji


Za nami szósta edycja konkursu EDUinspiracje, w ramach którego, jak co roku, wyłoniliśmy najbardziej wartościowe i innowacyjne projekty dofinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Z nieskrywaną przyjemnością prezentujemy na stronach niniejszego wydania tegorocznych laureatów oraz krótkie charakterystyki zadań, jakie realizowali.

Przyglądając się wszystkim nominowanym instytucjom oraz kandydatom do nagród indywidualnych, nie sposób nie zwrócić uwagi na potencjał, jaki tkwi w naszym systemie edukacji. Nauczyciele, wykładowcy i pedagodzy tworzą wyjątkowe i innowacyjne projekty pomimo wielu strukturalnych barier istniejących w naszych szkołach i na uniwersytetach. Nasi edukatorzy chcą uczyć się przez całe życie i potrafią wychodzić poza schematy, nie bojąc się zawiązywać partnerstwa, dokształcać się i wzajemnie inspirować.

FRSE widzi w tym zjawisku niezwykłą siłę, której nie należy ignorować. Stworzenie pełnego, wzajemnie uzupełniającego się sytemu edukacji, którego podmioty będą mogły się uzupełniać i inspirować, jest wyzwaniem, które stoi zarówno przed Polską, jak i całą UE. Nowa strategia zaprezentowana przez MNiSW oraz projektowane przez MEN zmiany podążają w kierunku stworzenia takiego właśnie systemu.

Musimy być świadomi, że dziś zmianom ulegają nie tylko metody dydaktyczne, ale całe schematy nauczania. Tradycyjne modele edukacji coraz częściej są zastępowane nowymi, bardziej efektywnymi i zindywidualizowanymi. Jeśli chcemy uczestniczyć w tym procesie zmian, musimy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, która będzie samoistnie wspierać najlepsze praktyki. Na szczeblu szkolnictwa wyższego taką instytucją może zostać Narodowa Agencja Współpracy Akademickiej, której podstawowym zadaniem ma być zacieśnianie współpracy polskich i zagranicznych uniwersytetów.

Nowe rozwiązania w naszym systemie edukacji są potrzebne, ale nie wolno nam na nich poprzestać. Każdego dnia powinniśmy szukać wokół siebie osób, od których możemy się czegoś nauczyć. EDUinspiracje może tworzyć każdy – tylko od nas zależy, czy będziemy potrafili je dostrzec i docenić.