Szansa na rozwój


Blisko 400 instytucji aplikowało w nowym projekcie PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Dzięki niemu aż 14 tys. uczniów może wziąć udział w międzynarodowych wymianach młodzieży. Zaplanowano już kolejną turę projektu, na który przeznaczonych zostanie aż 25 mln zł

Celem projektu jest wzmocnienie ważnych kompetencji przekrojowych, takich jak: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się oraz innych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia – kwalifikacji zgodnych z najnowszymi wytycznymi Unii Europejskiej. Do udziału w projekcie uprawnione są szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz szkoły artystyczne działające w polskim systemie oświaty.

Charakter projektu sprawił, że do udziału w nim zgłosiło się wiele instytucji, które wcześniej nie brały udziału w inicjatywach mo­bilnościowych zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edu­kacji. Wiele z wnioskujących placówek wykazało, że kształcą uczniów o największych potrzebach edukacyjnych, w tym m.in. osoby w zdecydowanie trudniejszej sytuacji i cechujące się mniejszymi szansami na jej zmianę. Właśnie dla nich wyjazd może mieć szczególnie duże znaczenie dla rozwoju kompetencji oraz ich przyszłych wyborów życiowych.

W pierwszym naborze do FRSE trafiło prawie 400 wniosków, z czego najwięcej zgłoszeń do nowego projektu przesłały szkoły podstawowe, następnie szkoły zawodowe, technika oraz zespoły szkół. Trzecim typem szkół pod względem liczby złożonych wniosków były licea. Do FRSE wpłynęło także kilka zgłoszeń ze szkół artystycznych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Wielu przedstawicieli placówek oświatowych podkreślało, jak ważny dla rozwoju ich instytucji jest projekt wyrównujący szanse i rozwijający kompetencje uczniów poprzez organizację wyjazdów dzieci, a nie tylko, tak jak dotychczas, kadry nauczającej.

Po ocenie formalno-merytorycznej wniosków na liście placówek, które będą miały możliwość realizować swoje założenia projektowe, znalazło się ponad 45 proc. aplikujących.

W związku z tak dużym zainteresowaniem projektem FRSE planuje nową turę konkursową już jesienią bieżącego roku. Do rozdysponowania w niej na wsparcie młodych osób w rozwoju ich życiowych kompetencji przewidziano ok. 25 mln zł. O szczegółach dotyczących nowego naboru można przeczytać na stronie programu: power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow.