Sztuka uczenia przez sztukę


Aby sprostać wyzwaniom dzisiejszego świata, powinniśmy oferować uczniom więcej niż nawet bardzo atrakcyjną i urozmaiconą naukę samego języka – pisze laureatka European Language Label.

Wiele instytucji edukacyjnych kładzie dzisiaj duży nacisk na kształcenie umiejętności intra- i interpersonalnych oraz krytycznego, wielokierunkowego myślenia. Tylko otwarta i tolerancyjna postawa wobec innych umożliwia bowiem współpracę. Doskonałym polem do kształtowania otwartości są języki – stanowiące podstawowe narzędzie komunikacji – oraz sztuka, będąca uniwersalnym środkiem porozumienia i dialogu między ludźmi.

Łączenie sztuki z osiągnięciami współczesnej psychologii i pedagogiki twórczości w kontekście nauczania języka angielskiego było tematem projektu Poezja i sztuka dla kreatywności – Inspiracje/ Poetry and Art For Creativity – Inspirations, który zrealizowaliśmy w szkole Rzeżucha Studio.

W ramach przedsięwzięcia opracowaliśmy piętnaście scenariuszy zajęć twórczych opartych na utworach poetyckich. Punktem wyjścia dla każdego scenariusza były wiersze o tematyce plastyczno-malarskiej, wyrażające radość płynącą z procesu twórczego. Polskie wersje scenariuszy uzupełniliśmy o przekłady angielskie, dzięki czemu mogą być one wykorzystane w nauczaniu języka angielskiego dzieci i młodzieży.

W scenariuszach znajdziemy propozycje rozwijania wyobraźni poprzez takie procesy, jak: dokonywanie skojarzeń bliskich i dalekich, myślenie za pomocą metafory i analogii, abstrahowanie, myślenie dedukcyjne i umiejętność przedstawiania symboli.

Ważną częścią projektu było przygotowanie publikacji zawierającej zaprojektowany przez uczestników obrazkowy słowniczek pojęć plastycznych. Łącząc aktywność artystyczną z poznawaniem leksyki, osiągamy bardzo skuteczny i trwały rezultat. Od razu aktywizujemy pamięć długotrwałą, dzięki czemu wielokrotne powtarzanie nowego materiału językowego nie jest konieczne.

Książka może być wykorzystana w trakcie zajęć prowadzonych przez instruktorów i nauczycieli zarówno w nauczaniu formalnym, jak i nieformalnym. Nauczycielom angielskiego pomoże nie tylko poszerzyć wachlarz umiejętności metodycznych, ale też rozwinąć pasję i radość płynące z własnej pracy. Publikacja może także służyć do samodzielnej nauki języka angielskiego oraz… polskiego. Cudzoziemcy mogą dzięki niej rozwinąć znajomość naszego języka ojczystego oraz poznać niektóre dzieła polskiej sztuki. Polecamy tę książkę również rodzicom, dla których dbałość o pełny rozwój osobowości ich dzieci stanowi priorytet wychowania.

Wykorzystajmy więc sztukę do nauki języka – i język do rozwijania myślenia twórczego. Dzielmy się też swoimi inspiracjami i pomysłami z innymi. Okazją do tego jest udział w organizowanym rokrocznie przez Komisję Europejską konkursie European Language Label. Jego celem jest wspieranie innowacyjnego nauczania języków obcych poprzez nagradzanie działań, które odpowiadają na potrzeby wynikające z wyzwań dzisiejszej edukacji. W tym roku jednym z priorytetów konkursu będzie właśnie uczenie języka poprzez sztukę.


Projekt Poezja i sztuka dla kreatywności – Inspiracje/Poetry and Art For Creativity – Inspirations został nagrodzony w 2016 r. certyfikatem European Language Label (ELL). XVI edycja konkursu rozpoczęła się 20 marca br. Szczegółowe informacje o konkursie i trybie składania wniosków dostępne są na stronie www.ell.org.pl.