Trójprzymierze na rzecz informacji i doradztwa


Zaczyna się bój o kształt przyszłych unijnych programów. Pierwsi harcownicy już wkraczają na pole bitwy i łączą siły. Tak uczyniły trzy europejskie sieci informacyjne: EYCA (Europejskie Stowarzyszenie Kart Młodzieżowych), ERYICA (Europejska Agencja Informacji i Doradztwa dla Młodzieży) i (moja ulubiona sieć) Eurodesk.

W przeszłości różnie się między nimi układało, tym razem postanowiły zawrzeć przymierze na rzecz uwzględnienia informacji i doradztwa dla młodzieży w nowej unijnej strategii dla młodzieży. Będzie ona polityczną podbudową pod unijny program młodzieżowy, który ruszy po roku 2020.

To, że sieci mówią jednym głosem z pewnością sprawia, że jest on lepiej słyszalny. Ale nie tyko liczebność armii się liczy. Równie ważny jest sam oręż, czyli siła argumentów. EYCA, ERYICA i Eurodesk prezentują je we wspólnym stanowisku zatytułowanym Zaangażowanie. Informacja. Upodmiotowienie. I trzeba przyznać, że nie jest to lekka jazda, która ustąpi pod byle kontrnatarciem.

Autorzy dokumentu przekonują, że działania na rzecz lepszego poinformowania młodzieży ciągle mają głęboki sens. Ze względu na ogrom informacji młodym ludziom trudno jest je efektywnie przetwarzać i oceniać, zwłaszcza pod kątem wiarygodności. W oddzieleniu ziarna od plew mogą pomóc eksperci. Nie trzeba ich nigdzie szukać – w Polsce to konsultanci Eurodesk Polska, w większości innych krajów – również pracownicy Centrów Informacji Młodzieżowej, zrzeszonych w ERYICA. Jak podkreślono w dokumencie, eksperci realizują funkcję edukacyjno-prewencyjną, przeciwdziałając ekstremalnym postawom młodzieży, radykalnej propagandzie i mowie nienawiści w internecie.

Sporo miejsca twórcy stanowiska poświęcają mobilności. Podkreślają, że ciągle zbyt mało młodych ludzi wyjeżdża za granicę w celach edukacyjnych, marna jest też wśród młodzieży znajomość narzędzi potwierdzających efekty uczenia się za granicą. Stąd apel o uznanie mobilności za jeden z głównych filarów nowej strategii UE na rzecz młodzieży oraz o lepsze wykorzystanie potencjału trzech sieci, które są w stanie skutecznie zachęcać młodych ludzi do korzystania z wyjazdów.

Autorzy podkreślają też, że krajowa i regionalna polityka młodzieżowa musi być oparta na rzetelnych i regularnych badaniach. Analizować trzeba nie tylko sytuację i opinie młodzieży, ale też pracowników sektora informacji młodzieżowej. Twórcy dokumentu mają świadomość, iż zapewnienie wysokiej jakości usług wymaga stałego podnoszenia kompetencji. Dlatego kolejnym krokiem w ramach wspólnych działań trzech sieci będą seminaria i szkolenia, oparte na analizie potrzeb pracowników sektora.

Wspólne stanowisko sieci: EYCA, ERYICA i Eurodesk dostępne jest na stronie: eurodesk.eu.