Umiędzynarodowienie – szansa czy wyzwanie?


W Polsce tylko 13 proc. małych i średnich firm wprowadza innowacje, a wydatki związane z badaniami i rozwojem to mniej niż 1 proc. PKB. Wpadliśmy w pułapkę średniego rozwoju, a nadzieją na poprawę sytuacji są m.in. inwestycje w trójkąt wiedzy: naukę, edukację i biznes.

O tym, jak efektywnie łączyć biznes z nauką rozmawiali przedstawiciele 25 krajów podczas konferencji Asia-Pacific University Industry Engagement, zorganizowanej przez University Industry Innovation Network przy wsparciu Uniwersytetu w Adelajdzie oraz Uniwersytetu Południowej Australii. Spotkanie nieprzypadkowo zorganizowano na antypodach. Rząd Australii doskonale wie, jak wspierać współpracę pomiędzy nauką i biznesem. W 2016 r. zagraniczni studenci przynieśli Australii dochód w wysokości 22 mld dolarów australijskich. Kształcenie obcokrajowców jest trzecim co do wielkości przychodem eksportowym tego państwa. Przedstawiciele rządu oraz biznesu zdają sobie sprawę z tego, że innowacje tworzone w oparciu o badania naukowe i wiedzę są obecnie głównym motorem wzrostu gospodarczego.

Przykład idzie zza oceanu

Australia ma jeden z najwyższych wskaźników obrazujących współpracę w obszarze badań i rozwoju. Aby zwiększyć ją jeszcze bardziej, rząd Australii Południowej zainwestował 7,5 mln dolarów w program Future Industries Accelerator. Jego zadaniem jest wzmocnienie powiązań pomiędzy szkolnictwem wyższym i biznesem. Realizowane jest to w kilku aspektach, takich jak: tworzenie wspólnych miejsc pracy, wykorzystywanie infrastruktury akademickiej do rozwiązywania problemów partnerów biznesowych oraz opracowywanie skutecznego modelu współpracy badawczej pomiędzy tymi podmiotami.

Podczas australijskiej konferencji o najlepszych praktykach w tym zakresie dyskutowało ponad 200 gości. W wydarzeniu wzięli też udział reprezentanci krajów europejskich m.in. Niemiec, Danii, Szwecji i Turcji. Polskę reprezentował Zarząd FRSE. Dyrektor generalny dr Paweł Poszytek przedstawił badania dotyczące Mierzenia zakresu i jakości współpracy między uczelniami a biznesem. Są one szczególnie istotne w kontekście skutecznej oceny jakości takiej kooperacji oraz przy obserwacji, czy powstały sprzyjające warunki do jej rozwoju. Obecnie wiele podmiotów podejmuje próby opracowania odpowiedniego zestawu wskaźników, które pozwolą na znalezienie podobieństw i różnic w podejściu do poszczególnych aspektów takiej współpracy w różnych krajach. Tym bardziej cieszy wkład, jaki Polska wnosi w rozwiązanie tego interesującego problemu.

Badania to klucz do rozwoju

Przyjęta w lutym przez rząd Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada awans polskich uczelni w rankingach międzynarodowych. Jednym z jej elementów jest promowanie polskiego dorobku naukowego i zespołów badawczych za granicą. Wsparcie innowacyjnych i unikatowych w skali światowej badań pozytywnie wpłynie na wizerunek polskich uczelni i instytucji zajmujących się rozpowszechnianiem dobrych praktyk. FRSE jest jedną z takich instytucji. W jej statut wpisane jest wspieranie działań, które przyczyniają się do poprawy jakości i efektywności systemu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz ich otwarcia na świat.

Promowanie i wspieranie badań jest dla FRSE szczególnie ważne. Bywają one pracochłonne i długotrwałe – od ustalenia metodologii przez działania merytoryczne po upowszechnianie. Dzięki udziałowi w międzynarodowych konferencjach eksperci Fundacji są zauważani i doceniani. Dlatego polski zespół nie spoczął na laurach, przed nim kolejne wyzwanie. Dr Paweł Poszytek został zaproszony do udziału w konferencji NAFSA, gdzie w towarzystwie zespołów m.in. z Oxfordu, Harvardu i Cambridge zaprezentuje swoje badania. Miło jest pokazywać efekty pracy zespołu wśród najlepszych światowych ośrodków badawczych.

Więcej informacji na temat konferencji: blog.uiin.org.