Uniwersytet Europejski po polsku


Pięć polskich uczelni będzie przez trzy lata budować sieć uniwersytetów europejskich. Każda należy do jednego z konsorcjów, które wygrały pilotażowy konkurs Komisji Europejskiej European Universities finansowany z programu Erasmus+

To efekt propozycji prezydenta Francji Emmanuela Macrona, aby do 2024 r. utworzyć 20 europejskich uniwersytetów ze wspólnymi programami studiów, dyplomami, interdyscyplinarnymi i zaawansowanymi badaniami naukowymi. W konkursie startowały 54 konsorcja ponad 300 uczelni z 31 państw, 17 zostało zakwalifikowanych. Konsorcja otrzymają grant w wysokości do 5 mln euro. 7 listopada w Brukseli spotkają się laureaci konkursu i oficjalnie zostanie zainaugurowana działalność pierwszych Uniwersytetów Europejskich.
Projekt realizować będzie pięć polskich uczelni:
Uniwersytet Jagielloński – konsorcjum UNA Europa, któremu przewodzi KU Leuven (Belgia), a partnerami są: Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne (Francja), Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania), Freie Universität Berlin (Niemcy), University of Edinburgh (Szkocja) i Alma Mater Studiorum Universita di Bologna (Włochy).
Uniwersytet Warszawski – w konsorcjum 4EU+ razem z: Sorbonne Université (Francja), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Niemcy), Univerzita Karlova (Czechy), Kobenhavns Universitet (Dania) i Università degli Studi di Milano (Włochy).
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – w konsorcjum EPICUR, którego liderem jest Université de Strasbourg (Francja), razem z: Universiteit van Amsterdam (Holandia), Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Niemcy), Karlsruher Institut für Technologie (Niemcy), Université de Haute-Alsace (Francja), Universität für Bodenkultur Wien (Austria), Aristotle University of Thessaloniki (Grecja).
Uniwersytet Gdański – konsorcjum European University of the Seas wraz z: Universidad de Cadiz (Hiszpania – lider), Sveučilište u Splitu (Chorwacja), L-Università ta’ Malta (Malta), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Niemcy) oraz Université de Bretagne Occidentale (Francja).
Uniwersytet Opolski – konsorcjum FORTHEM, z liderem Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy) i partnerami: Université de Bourgogne (Francja), Jyväskylän yliopisto (Finlandia), Università degli Studi di Palermo (Włochy), Latvijas Universitāte (Łotwa), Universitat de València (Hiszpania).
Projekt jest realizowany, by zacieśnić współpracę, zwiększyć wymianę studentów i badaczy oraz przetestować nowe formy działań międzynarodowych. – Konkurs odwołuje się do szlachetnej idei sięgającej czasów Erazma z Rotterdamu, mówiącej o tym, że kształcić należy się przez podróże, poznawanie innych ludzi, kontakty z ich kulturą, zdobywając w ten sposób wiedzę, doświadczenie i kompetencje – wyjaśnia dr Barbara Curyło z UO.
Prof. Andrzej Lesicki, rektor UAM, dodaje: – Dotąd nie było programu, który pozwala na łączenie różnych systemów szkolnictwa wyższego, finansowania i prowadzenia badań w kilku europejskich krajach. Oznacza to, że wszystko jest możliwe, oczywiście zgodnie z prawem i w ramach posiadanych środków finansowych.
Wiele planów związanych z konsorcjum ma Uniwersytet Warszawski, m.in.: budowę platformy dotyczącej wspólnych projektów badawczych i ich wyników, kursy aktywnego obywatelstwa europejskiego, przedsiębiorczości oraz umiejętności posługiwania się mediami i technologiami informacyjnymi, a także wspieranie centrów transferów technologii, inkubatorów oraz start-upów, a przede wszystkim zwiększenie mobilności studentów i uczonych. – Otworzy to drogę do korzystania ze wspólnych zasobów, czyli infrastruktury informatycznej, bibliotek, kolekcji na różnych kontynentach, wszystko, co jest potrzebne do mierzenia się ze współczesnymi wyzwaniami. Jestem pewien, że za kilka lat będziemy bardzo ściśle współpracować w ramach tego sojuszu. Liczymy, że otrzymamy wsparcie rządu, by móc działać na porównywalnym poziomie z tym, na którym są nasi partnerzy – precyzuje prof. Marcin Pałys, rektor UW.
Prorektor UAM ds. studenckich prof. Bogumiła Kaniewska dodaje: – Myślimy np. o stworzeniu międzynarodowej platformy, która pozwoli studentom, doktorantom i pracownikom na wiele działań w ramach sieci, czyli: studia, szkolenia, prowadzenie badań. Inna inicjatywa to wspólna struktura samorządowa dla studentów ośmiu uczelni w sieci EPICUR. Możemy mówić o pomysłach, które zostaną rozwinięte do 2025 r., kiedy uniwersalny model funkcjonowania Uniwersytetu Europejskiego ma być gotowy – mówi Kaniewska.
Z kolei na UJ działania obejmować będą tworzenie wspólnych form edukacyjnych, prowadzenie badań interdyscyplinarnych z wykorzystaniem infrastruktury wszystkich członków UNA Europa. Uczelnia zaplanowała też wypracowanie innowacyjnych sposobów transferu wiedzy we współpracy z przemysłem, władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury. Nowe formy mobilności studentów, rozproszone instytuty badawcze czy innowacyjne narzędzia informatyczne przydatne w dydaktyce będzie można wykorzystać w ramach mniejszych i większych sieci uniwersytetów, a także łatwo dostosować do odmiennych warunków.
Program umożliwia uczelniom wykorzystanie i rozwinięcie dotychczasowych doświadczeń międzynarodowych. – Nasze uczelnie partnerskie zobowiązały się do kontynuowania i pogłębiania współpracy jeszcze przed ogłoszeniem decyzji przez Komisję Europejską, a zatem niezależnie od sukcesu czy porażki aplikacji – opowiada dr Barbara Curyło z UO. – Sieć, do której należymy, nosi nazwę FORTHEM, czyli „dla nich”, i ma umożliwić studentom, po pierwsze, możliwość kształcenia na kilku uczelniach, po drugie – poczucie i doświadczenie europejskości w ważnym okresie życia, jakim jest czas studiów. Dzięki środkom europejskim studenci będą mieli ułatwioną ścieżkę aplikowania o wyjazdy studyjne czy pobyty semestralne na uczelniach partnerskich. Zakładamy, że powstanie kilka projektów studiów dwustronnych czy trójstronnych, na podobnej zasadzie jak studia Europa Master. Planujemy również powstanie laboratoriów naukowych, w których prowadzone będą prace badawcze z udziałem studentów, ale też przedstawicieli otoczenia uczelni – ekspertów z różnych dziedzin. Na osiągnięcie naszych celów mamy trzy lata.