W kuźni talentów


Jakie zmiany czekają nas w szkolnictwie zawodowym? Czym jest współczesny rynek pracy? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy VI Wiosennej Akademii Zawodowców

Uczestnicy Akademii – doradcy zawodowi oraz dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego z województwa śląskiego – rozmawiali o przyszłości szkolnictwa zawodowego i rynku pracy, metodach wspierania szkolnych doradców oraz sposobach wykorzystywania przez nich np. barometru zawodów. Poznali też zalety pakietu edukacyjnego „Papiery do kariery”, opracowanego przez Eurodesk i Krajowe Centrum Europass oraz związane z nim portfolio dokumentów Europass. Doradcy zawodowi, dzięki ćwiczeniu „Rzeka dyplomów”, zidentyfikowali osobiste umiejętności i kompetencje nabywane w różnych formach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej.

W trakcie wydarzenia Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu zaprosił uczestników na sesję „Czego i jak uczą w szkołach zawodowych – przykłady dobrych praktyk”. Nauczyciele placówki podzielili się swoimi doświadczeniami i pochwalili nowoczesnym wyposażeniem szkoły, w tym warsztatem, w którym młodzi ludzie uczą się m.in. obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie i frezarek CNC, ślusarstwa ręcznego, obsługi frezarek i tokarek tradycyjnych oraz szlifierek. Uczniowie ZST, w ramach międzynarodowego projektu „Europejska praktyka – kluczem do zatrudnienia”, uczestniczyli w czterotygodniowym stażu w Dreźnie.

W najbliższym czasie planowane są podobne spotkania w Gdańsku (30 września), Skierniewicach (24 września, 21 października i 19 listopada) oraz w Katowicach (21 października). Natomiast na przyszły rok zaplanowano już kolejne szkolenia w Krakowie (27 stycznia i 9 marca) oraz w Suwałkach (27 lutego).

Instytucje doskonalące nauczycieli zainteresowane bezpłatnymi szkoleniami dotyczącymi dokumentów Europass mogą kontaktować się z Krajowym Centrum Europass działającym w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.