Warsztaty szycia czapek krakusek


Projektowania i szycia czapek rogatywek, inspirowanych tradycyjnymi czerwono-czarnymi krakuskami, uczyły się w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie studentki z Francji, Turcji i Włoch. Warsztaty zorganizowano w ramach programu Erasmus+.

Oprócz szycia czapek krakusek uczestniczki brały też udział w warsztatach związanych z tradycyjnym krakowskim strojem. Dzięki temu mogą dowiedzieć się np. czym jest katana, kto i dlaczego robił korale chlebowe, jakie wzory można znaleźć na chustach czerwcowych i co mają wspólnego kwiatowe ilustracje Stanisława Wyspiańskiego ze strojami krakowskimi. Poznając różnorodne techniki rękodzielnicze, studentki odkrywały piękno dawnych strojów z regionu i szukały w nich inspiracji do twórczych działań. Dzięki tym zajęciom zagraniczni goście mogli też poznawać historię, kulturę i tradycje dawnej stolicy Polski.

Spotkania w ramach warsztatów prowadzili rzemieślnicy i instruktorzy rękodzieła wraz z zaangażowanymi w projekt osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. To właśnie aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem bezdomności jest najważniejszym celem tego projektu. Jednocześnie takie działania przyczyniają się do budowania międzykulturowych mostów.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Od Kultury i ŻyWa Pracownia, partneruje mu inicjatywa społeczna Zupa na Plantach.