Więcej tematów, treści i dyskusji


W ostatnich miesiącach na platformie EPALE wprowadzono szereg zmian, dzięki którym jej treści są jeszcze bardziej interesujące i użyteczne dla osób zajmujących się edukacją dorosłych

Pierwszą zmianą było pojawienie się dodatkowych podtematów (subthemes) w ramach istniejących tematów: Wsparcie uczącego się, Środowiska uczenia się, Umiejętności życiowe, Polityki oraz Jakość. Przykładowe nowe podtematy to: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, uczenie się w zakładach karnych, uczenie się w miejscu pracy, języki, edukacja kulturowa, strategie i finansowanie na szczeblu krajowym, strategie, projekty i finansowanie na szczeblu europejskim, doskonalenie zawodowe kadry. Dzięki wprowadzeniu tych podtematów znajdowanie treści interesujących dla użytkowników jest dużo łatwiejsze.

Ponadto, od początku 2016 r. oprócz standardowych treści każdego miesiąca na platformie EPALE pojawiają się tematy wiodące, dotyczące wybranych, istotnych aspektów edukacji dorosłych. Zagadnieniom tym poświęcone są – publikowane w różnych językach – liczne artykuły eksperckie, wywiady, publikacje oraz studia przypadków, opisujące ciekawe projekty z danego obszaru. Linki do wszystkich tych materiałów zamieszczane są w jednym poście na Blogu EPALE, który stanowi również wprowadzenie do danej tematyki.

Wybranym tematom wiodącym towarzyszą moderowane dyskusje prowadzone na żywo na platformie EPALE przez ekspertów w zakresie edukacji dorosłych z całej Europy. Specjalne trzydniowe dyskusje zorganizowane zostały z okazji Tygodnia Edukacji Migrantów oraz Tygodnia Edukacji w Więzieniach.

Od kwietnia br. na platformie EPALE powstają również społeczności praktyków (communities of practice) zajmujących się różnymi aspektami edukacji dorosłych. Ta forma korzystania z platformy umożliwia nie tylko prowadzenie dyskusji w gronie ekspertów z danej dziedziny, ale także dzielenie się materiałami.

Krajowe Biuro EPALE zaprasza do zapoznania się z materiałami i dyskusjami na wymienione w ramce wątki. Gorąco zachęca również do korzystania z zasobów umieszczanych w związku z przyszłymi tematami wiodącymi platformy EPALE oraz do udziału w wymianie opinii.

 

Wiodące tematy na platformie EPALE

Oto przykładowe tematy, które w ostatnich tygodniach cieszyły się dużym zainteresowaniem członków społeczności EPALE:

  • Tydzień Świadomości Finansowej materiały poświęcone edukacji osób dorosłych w zakresie wiedzy finansowej niezbędnej do zrozumienia informacji w tym zakresie i podejmowania decyzji;
  • Tydzień Edukacji w Więzieniach materiały dotyczące różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do osób pozbawionych wolności;
  • Tydzień Edukacji Migrantów rozważania na temat roli, jaką pełni edukacja osób dorosłych w integracji migrantów i jak może pomóc krajom w radzeniu sobie z kryzysem uchodźczym;
  • Sztuka i kultura w edukacji dorosłych teksty na temat roli muzeów, galerii, bibliotek i innych instytucji kultury w edukacji pozaformalnej osób dorosłych.