Wspólnie przełamują bariery


Dzięki piątce uczniów i ich kolegom z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP seniorzy i niepełnosprawne dzieci z Ząbkowic Śląskich uśmiechają się częściej. Wiedzą, że zdobyli przyjaciół, na których mogą liczyć            

Liderzy projektu „Przełamać bariery”, realizowanego od września 2019 do lutego 2020 roku w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, nie kryją, że po spotkaniach z podopiecznymi, otworzyli się na świat i potrzeby innych.

Gdy Angelica Czepiel, Wiktoria Pilch, Patryk Kaszuba, Marcel Lipowski i Jakub Kuliś zgłaszali się do projektu, myśleli, że wiedzą, co będą robić. Już wcześniej wraz z innymi uczniami z Ośrodka pomagali niepełnosprawnym, bo od kilku lat współpracują w lokalnym Stowarzyszeniem „Integracja”. Ale przyznają, że to, co przeżywali tym razem, bardzo ich zaskoczyło. – Zacząłem patrzeć na świat oczami osoby niepełnosprawnej – mówi Patryk. – Dostrzegam teraz miejsca, w których brakuje podjazdów na wózki, zwracam uwagę na to, że w kinie czy na imprezach w domach kultury nie ma osób niepełnosprawnych. – Wierzę, że udało nam się choć trochę zmienić świadomość mieszkańców Ząbkowic Śląskich. – Nasza zmieniła się na pewno – dodaje Wiktoria.

Tańce na wózkach i piknik z seniorami

– W ramach projektu zorganizowaliśmy między innymi zabawę taneczno-ruchową „Witajcie w naszej bajce” – przypomina Krystyna Zerbok, dyrektorka Ośrodka. Młodzi ludzie dodają, że pani dyrektor zrobiła na niej furorę jako Roszpunka z bardzo długim warkoczem. Inne akcje były równie ciekawe. Z niepełnosprawnymi dziećmi poszli zwiedzać Ząbkowice Śląskie, które słynną z krzywej wieży i ze związków z Frankensteinem. Niezapomniane były tańce z maluchami jeżdżącymi na wózkach, wspólne ćwiczenia w hali oraz piknik ze starszymi podopiecznymi.

– To nie tylko zabawa – podkreśla Bożena Chodorowska, nauczycielka z Ośrodka, realizująca z młodzieżą projekt Europejskiego Korpusu Solidarności. – Bariery przełamują także uczniowie, zdobywając wiedzę o mieście, o tym, jak funkcjonują urzędy, jak działa wolontariat. Dla młodych ludzi z małej miejscowości takie doświadczenia są cenne. Uczestnicy zdobywali również teoretyczną wiedzę w czasie prelekcji dotyczących niepełnosprawności, pracowali też z Marzeną Kudryńską, coachem projektu. Otworzyli się na potrzeby innych.

Najważniejsze są jednak przyjaźnie zawarte w tym czasie. – Nawet gdy nasz projekt się zakończy, nie przestaniemy odwiedzać pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej – zapewnia Jakub. –  Dalej będziemy organizować tańce ze Stowarzyszeniem „Integracja” – dodaje Marcel. – Zależało nam na takich właśnie bezpośrednich kontaktach, płynących z serca – cieszy się Bożena Chodorowska.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich uczy się 70 uczniów. Mają od 15 do 18 lat. Nie stali obojętnie. Liderzy projektu wciągnęli ich do pomocy. Pakowali paczki, pomagali podczas wycieczek i imprez integracyjnych. Bariery są tylko w naszych głowach – twierdzą teraz uczestnicy projektu. Wiedzą, że każdy zasługuje na szansę. Że do dawania radości innym nie potrzeba wielkich pieniędzy. Liczą się chęci i serce. I oczy. Otwarte na tych mniej sprawnych, wykluczonych i zamkniętych w czterech ścianach z powodu niepełnosprawności.

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia  młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego (we własnym kraju lub za granicą), które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie. EKS skupia młodych w celu budowania integracyjnego społeczeństwa, wspierania osób słabszych i reagowania na społeczne wyzwania.

Fot. Alina Gierak’ FC OSiW OHP Ząbkowice Śląskie