Współpraca – serce eTwinningu


Jak sprawić, by udział w projekcie eTwinning był dla uczniów ekscytującym, osobistym doświadczeniem? Chwytliwy temat, dobre planowanie, ścisłe monitorowanie – to wszystko prawda. Ale kluczem do sukcesu jest…

W jednym z naszych projektów dotyczących mediów reklamowych pt. The big lie poprosiliśmy uczniów, aby na podstawie uzyskanych informacji i zdjęć zaprezentowali klasę partnerską w formie reklamy.

To zadanie wzbudziło entuzjazm, zainteresowanie tematyką przedsięwzięcia, pozwoliło lepiej poznać francuskich partnerów, a jednocześnie uczyło języka reklamy. Z kolei w projekcie Picture yourself uczestnicy przedstawiali się swoim zagranicznym rówieśnikom, opisując przedmiot, który ma dla nich szczególną wartość. A partnerzy próbowali odgadnąć jego nazwę, zadając dodatkowe pytania.

To tylko dwa proste przykłady na to, jak w kreatywny sposób zapewnić dobrą współpracę uczestników projektów eTwinning. Dlaczego to takie ważne? Bo siła i sukces tych przedsięwzięć leżą właśnie w jakości współpracy. Jak o nią dbać?

Po pierwsze, trzeba pamiętać, by każdy postęp prac ze strony jednego z partnerów spotkał się z reakcją pozostałych. Żaden wpis na forum, żadna z zamieszczonych na TwinSpace prac nie mogą pozostać niezauważone – powinny być komentowane i oceniane przez rówieśników, a pomóc w tym mogą takie narzędzia, jak Padlet, Tricider, Thinglink czy Dotstorming.

Po drugie – warto stosować metody aktywizujące uczniów. Dobrym przykładem są rankingi – np. lista przebojów opracowana na podstawie głosowania wszystkich uczestników projektu. Sprawdzają się również badania ankietowe. Uczniowie najpierw planują, czego będą one dotyczyć, a następnie decydują, jak je przeprowadzić. Opcji jest mnóstwo – od wywiadów wideo po badania ankietowe online, włączające do działania całą społeczność szkół partnerskich (z wykorzystaniem Google forms).

Po trzecie, warto pamiętać o odpowiedniej organizacji współpracy. Uczestników projektu eTwinning zwykle jest ponad stu, więc już na początku działań dobrze jest ich podzielić. Praca w małych, międzynarodowych grupach ułatwia prowadzenie dyskusji, dzielenie się wrażeniami i zadaniami. Uczniowie wyciągają wnioski, formułują pomysły na rozwiązanie badanego problemu i rozwijają umiejętność analitycznego myślenia oraz wyrażania i obrony własnych opinii oraz pomysłów. W międzynarodowych grupach mogą twórczo wyrazić siebie i swoje emocje, nagromadzone w toku pracy projektowej. Korzystają przy tym z różnorodnych form multimedialnych i narzędzi TIK.

Do komunikacji warto wykorzystać Meeting Words, a prace poszczególnych grup zebrać i zaprezentować w postaci e-magazynu lub ThingLink. A do wyboru są przecież także filmy wideo, instruktaże, reklamy, audycje radiowe w formie podcastów, prezentacje, kolaże, infografiki, komiksy, gry interaktywne, piosenki ze wspólnie napisanym tekstem, a nawet wiersze.

Starajmy się, aby wytworzone produkty multimedialne były wysokiej jakości, ale pamiętajmy też, że najcenniejszy jest sam proces współpracy: skutecznego komunikowania się, negocjowania wyborów, podziału prac i współodpowiedzialności za efekt pracy grupy. Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że osiąganie produktu finalnego to najtrudniejsza, ale jednocześnie najbardziej lubiana przez uczestników faza działań projektowych.

W projektach eTwinning to współpraca decyduje o ich wysokiej jakości. Jeśli zachęcimy uczniów do wspólnej pracy nad postawionym zadaniem: rozwiązywania problemów, zbierania i analizy informacji czy tworzenia filmów, przedsięwzięcie z pewnością zostanie docenione przez eTwinningową społeczność.