Wszyscy jesteśmy obywatelami Europy


PROJEKTY ZWYCIĘZCÓW KONKURSU EDUINSPIRACJE – KATEGORIA EDUKACJA DOROSŁYCH

Jak włączyć niepełnosprawnych w działania społeczne? W Ostrowcu Świętokrzyskim się udało – podopieczni warsztatu terapii zajęciowej zaangażowali się m.in. w wolontariat.

Projekt European citizen today dotyczył integracji osób niepełnosprawnych. Jego autorzy ze Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Szansa chcieli zachęcić niepełnosprawnych do aktywności obywatelskiej i udziału w procesie integracji europejskiej. Chcieli też pokazać, że niepełnosprawność, również intelektualna, nie wyklucza angażowania się w różnego rodzaju inicjatywy.

W działania projektowe (od planowania aż po upowszechnianie rezultatów) zaangażowano dorosłych podopiecznych stowarzyszenia, a także ich rodziców i opiekunów. Towarzyszył temu wielki entuzjazm. – Cała nasza instytucja, nasi podopieczni i ich rodzice non stop żyli projektem – podkreśla koordynator inicjatywy Remigiusz Woźniak.

W ramach projektu zorganizowano m.in. warsztaty społecznościowe oraz spotkania edukacyjne na temat Karty Praw Podstawowych, podczas których zachęcano uczestników do udziału w wyborach. Przygotowano także spotkanie w lokalnym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, poświęcone programom pomocy osobom niepełnosprawnym. Prowadzono też warsztaty komputerowe, historyczne, fotograficzne, sportowe i muzyczne, a także dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Niepełnosprawni podopieczni zaangażowali się również w wolontariat: przeprowadzili zbiórkę darów na rzecz osób potrzebujących pomocy materialnej. Działalność wolontariacka była kontynuowana także po zakończeniu projektu.

Działania projektowe obejmowały także zajęcia językowe, co w ocenie koordynatora projektu było szczególnie innowacyjne. – Olbrzymia większość naszych podopiecznych jest po szkołach specjalnych i nigdy nie uczyła się języka obcego. Zorganizowanie lekcji dostosowanych do ich potrzeb było dla nas dużym wyzwaniem – mówi Remigiusz Woźniak.

W ramach projektu opracowano kurs angielskiego uwzględniający potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych. Dzięki nauce języków podopieczni Stowarzyszenia pierwszy raz w życiu mogli samodzielnie komunikować się w trakcie wyjazdów zagranicznych, np. olimpiad specjalnych. Kurs opublikowano na stronie Stowarzyszenia, by mogły z niego skorzystać inne instytucje działające na rzecz niepełnosprawnych.

Udział w projekcie pozwolił na upodmiotowienie niepełnosprawnych i wzmocnienie ich poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej. Działania projektowe zachęciły podopiecznych do aktywności obywatelskiej, społecznej i publicznej.

Projekt miał także duże znaczenie dla ostrowieckiego Warsztatu Terapii Zajęciowej: poprawił jego ofertę i podniósł prestiż. – Zauważyliśmy, że wiele naszych działań zaczęło być kopiowanych w innych placówkach, zajmujących się podobną działalnością – mówi z satysfakcją koordynator projektu.

  • KATEGORIA: Edukacja dorosłych
  • INSTYTUCJA: Stowarzyszenie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Szansa
  • TYTUŁ PROJEKTU: European citizen today