Z perspektywy organizacji


W pierwszym roku działania w Polsce Wolontariatu Europejskiego złożono 51 wniosków, pięć lat później – aż 656. Przez dwadzieścia lat mnóstwo się zmieniło, ale niektóre organizacje są z nami niemal od samego początku. Oto trzy z nich

FUNDACJA DIALOG Z BIAŁEGOSTOKU

FUNDACJA DIALOG Z BIAŁEGOSTOKU

Fundacja DIALOG powstała w 2001 r. pod nazwą Fundacja Edukacji i Twórczości. Od początku istnienia koordynuje program Starszy Brat Starsza Siostra, który ma na celu integrację społeczną dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami. W Fundacji działa także centrum nauki języków obcych, szkoła językowa non profit, mediateka i ośrodek kształcenia Montessori.

Organizacja zrealizowała szereg projektów EFS oraz FIO. Współpracuje też z Urzędem ds. Cudzoziemców, działając na rzecz osób przebywających w ośrodkach dla ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Od 2009 r. realizuje projekty EVS adresowane do czeczeńskich dzieci, które mieszkają w białostockich ośrodkach dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Do zadań wolontariuszy należy opieka nad najmłodszymi, organizacja warsztatów manualnych, artystycznych, projekcji filmowych, gier i zabaw czy wspólna nauka języka polskiego. Wolontariusze pomagają także dorosłym w kontaktach z lokalną administracją. Fundacja przyjmuje co roku około 10 wolontariuszy.

Podczas brukselskich obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży w 2013 r. Fundacja DIALOG otrzymała nagrodę programu „Młodzież w działaniu” w kategorii „The Responsible European Citizens”.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I INTEGRACJI MŁODZIEŻY (STRIM) Z KRAKOWA

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I INTEGRACJI MŁODZIEŻY (STRIM) Z KRAKOWA

Realizuje projekty EVS-u od 2002 r. Co roku, od października do czerwca, zaprasza około 20 osób z UE i krajów partnerskich do pracy w kilku krakowskich placówkach: przedszkolach, klubach młodzieżowych, bibliotece wojewódzkiej i samym stowarzyszeniu. Wolontariusze mają dwa główne zadania: aktywny udział w codziennym życiu organizacji oraz promocję własnej kultury i kraju poprzez realizację małych projektów kulturalnych.

STRIM nie tylko gości, ale również wysyła wolontariuszy za granicę. Przygotowuje młodych ludzi do wyjazdu, zajmuje się kwestiami formalnymi, udziela porad oraz wspiera przez cały projekt – od planowania po ewaluację końcową. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu organizacja wypracowała własne metody wspierania wolontariuszy oraz zarządzania projektami. Jedną z nich jest włączenie w projekt EVS friends-ów – osób do pierwszego kontaktu z wolontariuszami, zaraz po ich przyjeździe. EVS friend pokazuje przybyszowi okolicę, pomaga w sprawach organizacyjno-logistycznych itp. Ponadto STRIM opracował EVS survival – kompendium wiedzy niezbędnej zwłaszcza w początkowym okresie realizacji projektu.

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU Z KIELC

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU Z KIELC

Kieleckie stowarzyszenie realizuje projekty EVS od 2011 r. i właśnie kończy piąte tego rodzaju przedsięwzięcie. Jest organizacją wysyłającą młodych ludzi na Wolontariat Europejski i regularnie też gości wolontariuszy z zagranicy (dotychczas przyjęła 15 osób, a każda była z innego kraju).

Centrum Wolontariatu pośredniczy między organizacjami potrzebującymi wsparcia wolontariuszy a osobami, które tej pomocy pragną udzielić. Przygotowuje obie strony do współdziałania, organizując szkolenia dotyczące aspektów prawnych i praktycznych pracy wolontariackiej.

Centrum Wolontariatu jako jedyna w Kielcach organizacja jest członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Zapisz

Zapisz