Zawodowi optymiści


Dopiero całkiem niedawno uświadomiłem sobie, że wśród działań sieci Eurodesk Polska są takie, które wpisują się w państwową strategię rozwoju szkolnictwa zawodowego. Strategię, która, notabene, realizowana jest ponad politycznymi podziałami, bo rozwój tego sektora jest jednym z priorytetów MEN od dobrych kilku lat.

Zmianie wizerunku szkół zawodowych wśród młodzieży i zacieśnieniu współpracy tych szkół z pracodawcami służył ogłoszony przez MEN w roku 2014 Rok Szkoły Zawodowców. Liczne w ostatnim czasie konsultacje ministerstwa z pracodawcami, szkołami i urzędami, oprócz dopasowania szkolnictwa zawodowego (po reformie przemianowanego na branżowe) do potrzeb rynku pracy, służyły również wypracowaniu metod zachęcania młodych do wybierania szkół dających konkretny zawód.

Przez długi czas do tego namawiania podchodziłem z dystansem. Pewnie dlatego, że za moich szkolnych czasów zawodówki raczej były w tzw. głębokim poważaniu. Wybierała się do nich raczej słabsza część absolwentów podstawówek, a (przyszła) elita szła do liceów. I tak bym pewnie tkwił w tym mylnym mniemaniu, gdyby nie realizowany od dwóch lat projekt Papiery do kariery (tak, ten sam, który reklamujemy na ostatniej stronie tego wydania „EdA”), w ramach którego konsultanci Eurodesk Polska podczas warsztatów pokazują, jak prezentować swoje kompetencje przy wykorzystaniu unijnych dokumentów Europass.

Warsztaty przeznaczone są dla szkół każdego rodzaju – i ogólnokształcących, i zawodowych. Prowadzący mają więc wiele okazji do porównań. I niemal jednomyślnie twierdzą, że wypadają one na korzyść uczniów szkół branżowych, zwłaszcza w większych miastach. – Są bardziej optymistyczni, mają sprecyzowane plany, pomysł na swoją przyszłość zawodową – mówią prowadzący zajęcia. – Wiedzą, że już niedługo będą mieli w rękach konkretny fach – dodają.

Bliska perspektywa wejścia na rynek pracy powoduje, że uczniowie branżówek wykazują podczas zajęć większe zainteresowanie omawianymi dokumentami niż ich rówieśnicy ze szkół ogólnokształcących. Zdają sobie sprawę, że już wkrótce będą mogli je wykorzystać w praktyce (tym bardziej, że trzy z siedmiu dokumentów portfolio Europass przeznaczone są dla absolwentów kształcenia zawodowego). W przypadku licealistów perspektywa ta jest znacznie bardziej odległa. Wielu z nich nie ma pojęcia, co będzie w życiu robić, więc warsztat o prezentowaniu dokonań zawodowych i życiowych ma dla nich wymiar przede wszystkim teoretyczny.

Nie zmienia to faktu, że zainteresowanie warsztatami i liceów, i szkół branżowych jest podobne. W roku ubiegłym konsultanci Eurodesk Polska przeprowadzili 407 warsztatów (45- lub 90-minutowych) dla 7888 uczniów. W tegorocznej, trzeciej edycji projektu spotkania prowadzić będzie 16 konsultantów z całej Polski. Kontakty do nich i szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.eurodesk.pl w zakładce Eurolekcje.