Zielona energia ma przyszłość


PROJEKTY ZWYCIĘZCÓW KONKURSU EDUINSPIRACJE – KATEGORIA FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki. Do rywalizacji o studentów włączył się też Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP), uruchamiając unikatowy kierunek studiów.

Projekt UTP jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku związane z badaniami nad odnawialnymi źródłami energii (OZE). Ich znaczenie będzie systematycznie rosło, wraz z dążeniem do ograniczania emisji CO2 i odejściem od źródeł konwencjonalnych. Uniwersytet w Bydgoszczy śledzi światowe trendy, postanowił więc stworzyć ośrodek naukowo-dydaktyczny zajmujący się odnawialnymi źródłami energii.

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego zmodernizowano program kształcenia na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii oraz utworzono nowy kierunek studiów podyplomowych: Pompy ciepła i magazynowania ciepła. Wprowadzono innowacyjne metody nauczania, takie jak studenckie grupy doświadczalne, warsztaty twórcze czy też certyfikowane szkolenia dla studentów.

W projekcie wykorzystano doświadczenia instytucji partnerskiej – firmy Tel-Tek z Norwegii, która jest jednym ze światowych liderów w zakresie odnawialnych źródeł energii. – Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału naukowego i zakresu dydaktyki oraz budowa stałej platformy współpracy z partnerem norweskim poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń – opisuje Adam Mroziński, koordynator przedsięwzięcia.

Kierunek Inżynieria odnawialnych źródeł energii istnieje na UTP od 2012 r. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie studentów tą dziedziną, widoczne jest również zapotrzebowanie na inżynierów OZE na rynku pracy. Projekt pozwolił lepiej dopasować program kształcenia do wymagań pracodawców. – Analiza przeprowadzona przez prodziekana ds. dydaktyki wykazała, że niezbędne stało się m.in. zwiększenie możliwości angażowania studentów w projekty badawcze – zauważa koordynator projektu.

Nowy, unikatowy w skali kraju kierunek studiów podyplomowych, związany z pompami ciepła i magazynowaniem energii ciepła, ma być szansą na bezpośrednią kontynuację nauki dla absolwentów Inżynierii odnawialnych źródeł energii. Zakres kształcenia obejmuje aspekty techniczne (konstrukcję i eksploatację instalacji OZE) oraz zagadnienia ekonomiczno-prawne. Uczelnia nawiązała współpracę z firmami zajmującymi się OZE w praktyce. Ich przedstawiciele prowadzą szkolenia dla studentów, kształcąc tym samym swoich przyszłych pracowników.

Dzięki realizacji projektu Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy zyskał renomę jako interdyscyplinarny ośrodek naukowo- badawczy zajmujący się odnawialnymi źródłami energii. Przedsięwzięcie umożliwiło także rozszerzenie oferty dydaktycznej uczelni i nawiązanie ściślejszej współpracy z sektorem biznesowym. Pozwoli to na rozwój wiedzy o OZE, jej upowszechnienie i wdrożenie w praktyce nowych rozwiązań. Ścisłe partnerstwo z instytutem z Norwegii daje z kolei szansę na realizację w przyszłości kolejnych projektów.

  • KATEGORIA: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
  • INSTYTUCJA: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • TYTUŁ PROJEKTU: Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy