Asystenci Comeniusa 2010


W ramach Asystentury Comeniusa zorganizowane zostały trzy spotkania mające na celu przygotowanie beneficjentów do udziału w programie. Spotkanie informacyjne dla wyjeżdżających asystentów Comeniusa, którzy odbędą praktyki w europejskich szkołach w roku szkolnym 2010/2011, miało miejsce 18 czerwca w Warszawie.

Asystenci wysłuchali dwóch wykładów: Nauczanie języka polskiego jako obcego oraz Wykorzystywanie metod ICT w nauczaniu. Ponadto przekazano informacje na temat możliwości programu e-Twinning oraz dokumentów Europass. Bardzo ważnym punktem programu były relacje byłych asystentów Comeniusa, którzy podzielili się doświadczeniami. Spotkanie umożliwiło przyszłym asystentom nie tylko zebranie cennych informacji, ale także poznanie innych uczestników.

Spotkania organizacyjne dla opiekunów asystentów Comeniusa goszczących w polskich szkołach odbyły się we wrześniu w Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz w Warszawie w siedzibie Narodowej Agencji. Uczestnicy zapoznali się z zasadami programu i wymienili doświadczeniami. Swoją prezentację przedstawił p. Lucjan Zaporowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku – opiekun asystenta Comeniusa w roku szkolnym 2009/2010.

W Warszawie zorganizowano również spotkanie dla zagranicznych asystentów Comeniusa goszczących w polskich szkołach. Rozmawiano m.in. o polskim systemie edukacji oraz zorganizowano lekcję języka polskiego. Tradycyjnie istotną częścią spotkania była dyskusja, w trakcie której uczestnicy spotkania podzielili się swoimi doświadczeniami oraz pomysłami dotyczącymi asystentury.