Badanie losów absolwentów staży i praktyk zawodowych finansowanych ze środków programu Erasmus (VET)


Badanie ma przynieść wiedzę nt. losów edukacyjno-zawodowych stypendystów mobilności w ramach programu ERASMUS (w tym też Leonardo), a także odpowiedzieć na pytanie, czy wyjazdy z Erasmusa i jeśli tak, to w jaki sposób miały wpływ na dalsze losy ich uczestników.

Badanie odnosi się do kwestii rozwoju kompetencji, wyboru dalszych ścieżek zawodowych uczniów szkolnictwa zawodowego, a także aspektów kulturowo-społecznych, w tym zagadnień mobilności wewnątrz UE, zarówno w sferze edukacji, zamieszkania, jak i pracy. Realizacja badania miała miejsce w roku 2017 (desk research i opracowanie metodologii  – I kwartał 2017 r., badanie ilościowe i jakościowe – II kwartał 2017 r.). Obecnie wyniki są w trakcie opracowywania. Raport przewidywany jest na I kwartał 2018 r.