Badanie losów edukacyjno-zawodowych stypendystów Erasmus w sektorze szkolnictwa wyższego – badanie panelowe


Celem badania jest uzyskanie wiedzy nt. losów edukacyjno-zawodowych stypendystów Erasmus i Erasmus+ w celu sprawdzenia, czy i w jakim zakresie wyjazdy z programu miały wpływ na dalsze losy i ścieżki wyboru ich uczestników. Badanie opiera się na opracowaniu schematu pomiaru podłużnego (1 rok i 3 lata po zakończeniu studiów).

W pierwszej kolejności opracowana została metodologia badania wraz z kwestionariuszem (marzec-kwiecień 2017) oraz dokonana analiza sprawozdań uczestników wyjazdów. W miesiącach maj-czerwiec przeprowadzone zostało badanie pilotażowe. Obecnie trwa badanie główne. Opracowanie wyników przewidywane jest na II kwartał 2018 roku.