Badanie losów edukacyjno-zawodowych stypendystów Erasmus w sektorze szkolnictwa wyższego – badanie panelowe


Celem badania jest uzyskanie wiedzy nt. losów edukacyjno-zawodowych stypendystów Erasmus i Erasmus+ w celu sprawdzenia, czy i w jakim zakresie wyjazdy z programu miały wpływ na dalsze losy i ścieżki wyboru ich uczestników. Badanie opiera się na opracowaniu schematu pomiaru podłużnego (1 rok i 3 lata i 5 lat po zakończeniu studiów).

Pomiar podłużny zakłada powrót w ramach badania do tych samych osób, w określonych dwuletnich odstępach czasowych.

W pierwszej kolejności opracowana została metodologia badania wraz z kwestionariuszem ankiety (marzec-kwiecień 2017) oraz dokonana analiza sprawozdań uczestników wyjazdów.

W miesiącach maj-czerwiec przeprowadzone zostało badanie pilotażowe narzędzia.

Badanie o charakterze trackingowym, pozwalające na wyłonienie grupy panelowej, zostało uruchomione w IV kwartale 2017 roku. Dzięki niemu została wyłoniona grupa do badania.

Pierwsza fala badania panelowego miała miejsce w okresie grudzień 2018r – luty 2019 r. i objęła grupę 1 317 respondentów. Kolejne pomiary będą miały miejsce co roku, w tym samym okresie.

Powrót do tych samych osób badanych w trzech pomiarach panelowych pozwoli na dokładne zaobserwowanie dynamiki zmian oraz losów edukacyjnych i zawodowych byłych uczestników programu Erasmus i Erasmus+.

Panel research on the educational and professional career pathways of Erasmus scholarship students in the Higher Education sector

The aim of the study is to gain knowledge about the educational and professional career pathways of Erasmus and Erasmus+ scholarship students in order to check whether and to what extent programme mobilities have had an impact on the future career pathways and life choices of their participants.

The panel study, thanks to its longitudinal character, makes it possible to trace the pathways of mobility graduates. Panel study is a type of dynamic study where data is collected from the same individuals in given time intervals.

The study is based on a longitudinal scheme (1 year, 3 and 5 years after graduation). In ideal situation respondents will be re-contacted during the total period of 5 years (1st year – tracer and later 3 times panel study).

The research methodology and tool were developed (March-April 2017) and the analysis of mobility participants’ reports was drafted. In the period May-June 2017 a pilot study of the tool was carried out.

The panel study have started in 2018 and will be continued now on, every year till the end of Erasmus+ programme. The first panel wave was launched at the beginning of December 2018 and it included graduates from the following years: 2012/13, 2014/15 and 2016/17, in total  1 317 persons.