Badanie losów edukacyjno-zawodowych stypendystów Erasmus w sektorze szkolnictwa wyższego – badanie panelowe


Celem badania jest uzyskanie wiedzy nt. losów edukacyjno-zawodowych stypendystów Erasmus i Erasmus+ w celu sprawdzenia, czy i w jakim zakresie wyjazdy z programu miały wpływ na dalsze losy i ścieżki wyboru ich uczestników. Badanie opiera się na opracowaniu schematu pomiaru podłużnego (1 rok i 3 lata i 5 lat po zakończeniu studiów).

W pierwszej kolejności opracowana została metodologia badania wraz z kwestionariuszem (marzec-kwiecień 2017) oraz dokonana analiza sprawozdań uczestników wyjazdów. W miesiącach maj-czerwiec przeprowadzone zostało badanie pilotażowe narzędzia. Badanie o charakterze trackingowym, pozwalające na wyłonienie grupy panelowej, zostało uruchomione w IV kwartale 2017 roku. Dzięki niemu została wyłoniona grupa do badania, a pierwsze badanie w ramach panelu zostało zaplanowane na listopad-grudzień 2018 roku. Opracowanie wyników przewidywane jest na II kwartał 2019 roku.

W ramach badania panelowego zapraszamy do udziału w Konkursie. Do wygrania cenne nagrody! Regulamin Konkursu znajduje się tutaj.

 

Panel research on the educational and professional career pathways of Erasmus scholarship students in the Higher Education sector

The aim of the study is to gain knowledge about the educational and professional career pathways of Erasmus and Erasmus + scholarship students in order to check whether and to what extent programme mobilities have had an impact on the future career pathways and life choices of their participants. The study is based on a longitudinal scheme (1 year, 3 and 5 years after graduation).

The research methodology and tool were developed (March-April 2017) and the analysis of mobility participants’ reports was drafted. In the period May-June 2017 a pilot study of the tool was carried out. The graduate tracking study, allowing for the selection of a panel group, was launched in the IV quarter of 2017. Thanks to it, a group was selected for the panel study and the first survey within the panel is planned for November-December 2018. The report is expected to be ready in the II quarter of 2019.