Badanie: Młodzi, aktywni! 2013


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji opracowała profil młodego, aktywnego Polaka. Spośród młodych osób, które określają siebie mianem „aktywny”, ponad 80 proc. angażuje się w działalność społeczną. Ponad połowa natomiast deklaruje, że angażuje się w wolontariat. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych w ramach Młodzieżowego Maratonu Aktywnego Obywatela 2013 (MMAO) – inicjatywy Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji (FRSE).

Badania pokazują, że młodzi Polacy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Aż 80,4 proc. osób spośród 317 ankietowanych angażuje się w działalność społeczną, czyli np. należy do jakiejś grupy lub pomaga indywidualnie. 41,5 proc. pytanych (badana grupa 184 osób) jest natomiast członkiem organizacji pozarządowej. Tyle samo osób jest wolontariuszami. Najrzadziej młodzi ludzie angażują się w działalność kościelną, którą w swoich odpowiedziach wskazało niewiele ponad 7 proc. ankietowanych.

Działania na rzecz społeczności aktywni obywatele podejmują dosyć często. 21,2 proc. ankietowanych (badana grupa 184) robi to codziennie; 27,9 proc. 2-3 razy w tygodniu; 16,8 proc. raz w tygodniu. Najczęściej wskazywane były tu działania na rzecz drugiego człowieka (45,2 proc.), działalność edukacyjna (38,2 proc) oraz kulturalna (34,1 proc.). Jak się okazało, najmniejszą popularnością wśród aktywnej młodzieży cieszą się działania na rzecz zwierząt (3,8 proc.) oraz inicjatywy proekologiczne (33,3 proc.).

Młodzież spytana o korzyści, płynące z angażowania się w tego typu przedsięwzięcia, wskazywała przede wszystkim możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość.

Dzięki działalności w ramach struktur organizacyjnych mam możliwość tworzyć i realizować projekty, które zmieniają lokalną rzeczywistość. – zauważa jeden z badanych.

Wśród korzyści, które odnoszą ankietowani, znalazły się również możliwość samorozwoju, zdobywania kompetencji, łączenia zainteresowań i poczucia satysfakcji z pomaganiem innym oraz nawiązywanie kontaktów.

Z badań opracowanych przez FRSE wyłania się bardzo szczegółowy obraz aktywnego obywatela, który, prócz podejmowania działalności na rzecz społeczeństwa, kształci się oraz znajduje czas na swoje hobby, a także spotkania z przyjaciółmi i rodziną. Jeśli chodzi o wykształcenie, aktywny obywatel jest najczęściej humanistą. Takiej odpowiedzi udzieliło bowiem 53,6 proc. badanych spośród 168 osób. Blisko 30 proc. ankietowanych zadeklarowało, że wiodącymi w ich edukacji są przedmioty ścisłe. Niecałe 5 proc. ankietowanych wskazało zaś profil artystyczny. W czasie wolnym aktywny obywatel czyta książki, słucha rocka lub ogląda komedie.

Badanie „Młodzi aktywni 2013” zostało przeprowadzone metodą ilościową przy użyciu anonimowego kwestionariusza on-line, który zawierał 41 pytań. Na pytania zadane przez Fundację zainteresowane osoby mogły odpowiadać od 25 listopada do 31 grudnia 2013 r. Przez 5 tygodni wypełniono 317 ankiet. Do badania zakwalifikowało się 217 aktywnych obywateli, którzy mają więcej niż 13 lat i mniej niż 30.

Badanie „Młodzi aktywni 2013” przygotowała Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji w ramach Młodzieżowego Maratonu Aktywnego Obywatela. Głównym celem Maratonu było zachęcanie młodzieży do uczestniczenia w życiu publicznym. W przedsięwzięciach, które organizowano od września do połowy grudnia 2013 roku, udział wzięły setki młodych osób z 9 miast: Szczytna, Ostrołęki, Warszawy, Zgierza, Radomia, Głogowa, Sławkowa, Krakowa, Żywca. MMAO nawiązywał do idei Europejskiego Roku Obywateli, którym Komisja Europejska ogłosiła rok 2013. Wybór Komisji nie był przypadkowy, ponieważ to właśnie w 2013 roku Obywatelstwo Unii obchodziło 20. rocznicę istnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu z badania [PDF].