Badanie nt. wpływu pandemii COVID-19 na prawa osób młodych ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia i edukacji


Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, które zostało opracowane przez Globalną Inicjatywę ws. godnych miejsc pracy dla ludzi młodych, w której skład wchodzi m.in. MOP, AIESEC czy UNHCR.

Celem badania jest dotarcie do jak największej liczby ludzi młodych ze wszystkich regionów, państw i pochodzących z różnych grup społecznych, zarówno aktywnych zawodowych, jak i niezatrudnionych, nie szkolących się i nie kształcących się (NEET).

Wyniki badania zostaną szeroko rozpowszechnione wśród rządów, partnerów społecznych i organizacji partnerskich Globalnej Inicjatywy.

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 min. i można to zrobić do 21 maja 2020 r.

Link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/r/NPC38JS?lang=pl