Bieżące statystyki regionalne i sektorowe dotyczące programu Erasmus+. Stan na 31.12.2020 r.


Prezentujemy interaktywną mapę, przedstawiającą kluczowe statystyki opisujące realizację programu Erasmus+ w Polsce. Mapa obejmuje następujące dane, które można przeglądać dla całego kraju oraz poszczególnych województw i powiatów:
– złożone dotychczas wnioski w programie Erasmus+
– dofinansowane dotychczas projekty w programie Erasmus+
– łączna kwota dofinansowania projektów Erasmus+ (razem z dodatkowym dofinansowaniem z PO WER)
– dofinansowane projekty z udziałem podmiotów (partnerów w projektach) z poszczególnych krajów
– mobilności (wyjazdy) z Polski/województwa/powiatu do poszczególnych krajów
– mobilności (przyjazdy) do Polski/ województwa/powiatu z poszczególnych krajów

 

Widoczne na mapie skrócone nazwy sektorów programu Erasmus+ oznaczają:
AE – projekty edukacji dorosłych
HE – projekty szkolnictwa wyższego
SE – projekty edukacji szkolnej
VET – projekty kształcenia i szkolenia zawodowego
Y – projekty edukacji młodzieży