Projekty wolontariatu grupowego w Europejskim Korpusie Solidarności. Raport z badania działań realizowanych przez polskie organizacje w latach 2018-2020.


Badanie, na podstawie którego powstał niniejszy raport, miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego polskie organizacje angażują się w projekty wolontariatu grupowego w EKS. Ponadto, w badaniu zidentyfikowano korzyści wynikające z tego typu inicjatyw (zarówno dla pojedynczych uczestników, jak i całych instytucji), a także trudności pojawiające się w trakcie ich realizacji. Badanie omawiane w niniejszym raporcie dotyczy polskich organizacji zagranicznych wolontariuszy – realizatorów i uczestników projektów wolontariatu grupowego odbywających się w Polsce od 1 stycznia 2019 roku do 1 lipca 2020 roku w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zapraszamy do lektury raportu: [PDF]