Projekty złożone i dofinansowane z Erasmus+ i POWER. Dane w podziale na województwa i powiaty. Edycje 2014-2016.


Dane statystyczne dotyczące liczby złożonych i dofinansowanych projektów w województwach i powiatach, w podziale na poszczególne sektory programu. Dane przedstawiają sektor Szkolnictwa Wyższego (HE), sektor Kształcenia Zawodowego (VET), sektor Edukacji Szkolnej  (SE), sektor Młodzieży (Y), sektor Edukacji Dorosłych (AE).

 

Polska

Województwo dolnośląskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Województwo lubelskie
Województwo lubuskie
Województwo łódzkie
Województwo małopolskie
Województwo mazowieckie
Województwo opolskie
Województwo podkarpackie
Województwo podlaskie
Województwo pomorskie
Województwo śląskie
Województwo świętokrzyskie
Województwo warmińsko-mazurskie
Województwo wielkopolskie
Województwo zachodniopomorskie

 

The numbers of submitted applications and projects financed from Erasmus+ and POWER. Data broken into voivodships (regions) and districts. Call years 2014-2016
Statistical data on the number of submitted applications and financed projects in voivodships and districts broken into the sectors of the programme. The data present the sectors of Higher Education (HE), Vocational Education and Training (VET), School Education (SE), Youth (Y), Adult Education (AE).

Poland

Dolnośląskie Voivodeship
Kujawsko-pomorskie Voivodeship
Lubelskie Voivodeship
Lubuskie Voivodeship
Łódzkie Voivodeship
Małopolskie Voivodeship
Mazowieckie Voivodeship
Opolskie Voivodeship
Podkarpackie Voivodeship
Podlaskie Voivodeship
Pomorskie Voivodeship
Sląskie Voivodeship
Swiętokrzyskie Voivodeship
Warmińsko-mazurskie Voivodeship
Wielkopolskie Voivodeship
Zachodniopomorskie Voivodeship