Wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych – badanie jakościowe w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”


Badanie było jednym z etapów projektu Szansa – nowe możliwości dla dorosłych, realizowanego przez FRSE w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE). Kontekstem realizacji projektu jest Zalecenie Rady Unii Europejskiej przyjęte 19 grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek poprawy umiejętności:  Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults.

Celem badania było określenie jak wygląda wsparcie rozwoju osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, realizowane przez różnego rodzaju organizacje w Polsce. Wyniki niniejszego badania mają dostarczyć wiedzy i rozwiązań, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu mappingu obecnego wsparcia oraz ustalaniu warunków naboru grantobiorców.

W badaniu wzięło udział 50 organizacji, które w obszarze swojej działalności realizowały zadania związane z rozwojem umiejętności podstawowych u osób dorosłych. Badanie miało charakter jakościowy, przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione (IDI) w następujących typach organizacji: organizacje z obszaru kultury i wsparcia seniorów, instytucje formalnej edukacji dorosłych, instytucje doskonalenia zawodowego, Instytucje pomocy społecznej, urzędy pracy, Organizacje z obszarów wiejskich, organizacje pozarządowe oraz instytucje w projekcie LOWE.

Wyniki badania zostaną opublikowane przez FRSE w III kwartale 2019 r.

Strona projektu Szansa – nowe możliwości dla dorosłych:  http://szansa-power.frse.org.pl/