Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2015


Dane statystyczne dotyczące wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników z/do Polski w ramach programu Erasmus+ w projektach mobilności z krajami programu oraz krajami partnerskimi zaakceptowanych w roku 2015 (wg stanu na 08.03.2018).

Większość wyjazdów/ przyjazdów miała miejsce w roku akademickim 2015/16.

Tabele referencyjne [XLS]

Współpraca z krajami programu (KA103):

 • Wyjazdy studentów z Polski za granicę [XLS]
 • Przyjazdy studentów z zagranicy do Polski [XLS]
 • Wyjazdy pracowników uczelni z Polski za granicę [XLS]
 • Przyjazdy pracowników z zagranicy do Polski [XLS]
 • Porównanie wyjazdów z Polski i przyjazdów do Polski [XLS]

Współpraca z krajami partnerskimi (KA107):

 • Mobilność studentów (wyjazdy i przyjazdy z i do Polski) [XLS]
 • Mobilność pracowników (wyjazdy i przyjazdy z i do Polski) [XLS]
 • Porównanie wyjazdów z Polski i przyjazdów do Polski [XLS]

Mobilności ogółem [XLS]

Departures and arrivals  of HE students and staff within Erasmus+ 2015 call year
Statistical data about departures/arrivals  from/to Poland within mobility projects with programme countries and partner countries awarded in 2015 (as on  8th March 2018)
The majority of outgoing/incoming mobility took place in academic year 2015/2016

The reference tables [XLS]

Cooperation with programme countries (KA103)

 • Departures of students from Poland abroad [XLS]
 • Arrivals of students to Poland from abroad [XLS]
 • Departures of HE staff from Poland abroad [XLS]
 • Arrivals of HE staff to Poland from abroad [XLS]
 • Departures from Poland compared with arrivals to Poland

Cooperation with partner countries (KA107)

 • Mobility of students (departures from Poland and arrivals to Poland) [XLS]
 • Mobility of HE staff (departures from Poland and arrivals to Poland) [XLS]
 • Departures from Poland compared with arrivals to Poland  [XLS]

Mobility total numbers [XLS]