Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2016 r.


Większość wyjazdów/przyjazdów miała miejsce w roku akademickim 2016/17.

Tabele referencyjne [XLS]

Współpraca z krajami programu (KA103):

  • Wyjazdy studentów z Polski za granicę [XLS]
  • Przyjazdy studentów z zagranicy do Polski [XLS]
  • Wyjazdy pracowników uczelni z Polski za granicę [XLS]
  • Przyjazdy pracowników z zagranicy do Polski [XLS]
  • Porównanie wyjazdów z Polski i przyjazdów do Polski [XLS]

Współpraca z krajami partnerskimi (KA107):

  • Mobilność studentów (wyjazdy i przyjazdy z i do Polski) [XLS]
  • Mobilność pracowników (wyjazdy i przyjazdy z i do Polski) [XLS]
  • Porównanie wyjazdów z Polski i przyjazdów do Polski [XLS]