BiTriMulti


Szkolenie „BiTriMulti” skierowanie jest przede wszystkim  do młodych osób, które do tej pory miały bardzo mały związek z wymianami międzynarodowymi, ale chciałyby spróbować swoich sił przy ich organizacji, tylko potrzebują pomocy i wskazówek w tej kwestii.

Podczas realizacji projektu bardzo duży nacisk położony był na pracę zespołową oraz pozaformalne metody nauczania, takie jak warsztaty, animacje oraz gry. Wśród uczestników projektu była młodzież z Polski, Chorwacji, Francji, Węgier, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Mimo  tak ogromnego zróżnicowania kulturowego młodzież bardzo swobodnie czuła się w swoim towarzystwie, czemu sprzyjało doskonałe przygotowanie całej imprezy. Organizatorzy dbali o płynny przepływ informacji oraz bardzo przejrzysty podział obowiązków i dzięki temu całość przebiegała bardzo sprawnie i bez problemów.

Największe sukcesy dotyczyły wiedzy o funkcjonowaniu i organizacji międzynarodowych wymian młodzieżowych, a także zadań programu „Młodzież w działaniu”. W trakcie ewaluacji większość uczestników przyznawała, iż przed udziałem w projekcie znajomość tych kwestii była u nich znikoma, natomiast po jego zakończeniu niemalże wszyscy czuli się pewniej w tej tematyce. Świadczył o tym także fakt, iż pod koniec ponad 90% uczestników deklarowało, iż czułoby się na siłach wziąć udział w organizacji wymiany międzynarodowej, podczas gdy na początku było to niewiele
ponad 10%. Właśnie ten wzrost pewności siebie i wiary w swoje umiejętności uważany był, zarówno przez uczestników, jak i organizatorów, za największe osiągnięcie tego projektu. Młodzież poznała podstawowe zasady tworzenia programu takiej wymiany, dzięki czemu zdobyła solidne postawy do pracy przy swoich przyszłych samodzielnych projektach.