Biuletyn programu Leonardo da Vinci „Wsparcie dla przedsiębiorców”


Kolejny numer biuletynu programu Leonardo da Vinci „Wsparcie dla przedsiębiorców” skupiony jest na rezultatach, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców. Zostały w nim przedstawione rozwiązania z zakresu wzmacniania i rozwoju kompetencji zarówno menedżerów, jak i pracowników – zarówno tych z dużym bagażem zawodowym, jak i dopiero wkraczających na rynek pracy.

Biuletyn podzielono na trzy części. Pierwsza z nich przedstawia informacje na temat strategii Komisji Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego i dostosowania do rynku pracy, dane statystyczne dotyczące udziału małych i średnich przedsiębiorstw w kształceniu ustawicznym, ocenę obecnej sytuacji rzemiosła w Polsce, a także prezentuje nową formułę przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego. W drugiej części zamieszczone zostały rezultaty projektów realizowanych ze środków programu. Są to wyniki działań w projektach mobilności, partnerskich oraz transferu i rozwoju innowacji przedstawione w sposób ułatwiający zidentyfikowanie produktu interesującego czytelnika i wyniku projektu, wraz z krótką informacją na jego temat. Trzecia część publikacji zawiera opinie i refleksje praktyków, czyli zarówno przedstawicieli MŚP wypowiadających się na temat wybranych produktów projektów Leonardo da Vinci, jak również opinie ekspertów programu, którzy w przypadku projektów transferu innowacji oceniają jakość i użyteczność tych przedsięwzięć.