Bohater na straży ochrony środowiska


Każdy z nas chciałby żyć w świecie, który jest piękny, czysty i harmonijny. Taki świat chcemy zostawić również kolejnym pokoleniom, żeby nasze dzieci mogły cieszyć się z komfortu przebywania z naturą, dostępu do czystych wód, jezior, lasów. Wierzymy w rozwój przemysłu przy jednoczesnym poszanowaniu naturalnego środowiska.

Wiarę trzeba jednak wspierać wzmacnianiem świadomości ekologicznej u wszystkich mieszkańców naszej planety. Konsekwencjom jakie niosą ze sobą wycinka lasków, degradacja warstwy ozonowej, zakłócanie ekosystemu poświęcony był projekt CPR (Captain Planet Reloaded) Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Piły.
Wzorując się na głównej postaci z kreskówki „Kapitan Planeta” uczniowie stworzyli własnego bohatera, który stanął na staży ochrony środowiska. Pod hasłem „przyszłość należy do nas!” prowadzono seminaria i warsztaty, podczas których uczniowie i nauczyciele z krajów biorących udział w projekcie rozwijali wiedzę z zakresu ekologii. Zajęcia i lekcje tematyczne pozwoliły nie tylko zdobyć wiedzę teoretyczną, ale również wskazywały jak praktycznie wykorzystać nowe umiejętności. Uczniowie przy wsparciu nauczycieli tworzyli pomoce dydaktyczne – warto wymienić chociażby model elektrowni wiatrowej i turbiny wodnej, tablice poglądowe i gry. Z powodzeniem udało się włączyć w działania społeczność lokalną – organizowane były wystawy, prowadzono blog. Dzięki prowadzeniu systematycznych działań upowszechniających w społeczności lokalnej na temat zbiórki elektrośmieci i zużytych baterii, segregacji odpadów i sprzątania świata, zmieniła się świadomość ekologiczna wielu ludzi oraz nawyki związane z szeroko pojętą ochroną środowiska.

 

Projekt CPR (Captain Planet Reloaded) jest nominowany w tegorocznym konkursie EDUinspiracje w kategorii edukacja szkolna. Gratulujemy!


Strona projektu


Comenius

Polska rozpoczęła realizację programu Comenius w 1998 r., po przyjęciu przez UE Decyzji dotyczącej zasad i warunków udziału Polski w programach Wspólnoty w zakresie szkolenia, młodzieży i edukacji. Comenius był jednym z programów sektorowych ówczesnego Socratesa i miał za zadanie poprawić jakość kształcenia i wzmocnić wymiar europejski w edukacji szkolnej. Socrates-Comenius otworzył przed polskimi szkołami szansę nawiązania międzynarodowych kontaktów i zaprezentowania swoich osiągnięć na forum europejskim. Dodatkowo umożliwił nauczycielom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poznawanie nowych metod nauczania i wymianę doświadczeń. Ze środków programu dofinansowano około 120 tys. mobilności polskich nauczycieli i uczniów. Program Comenius funkcjonował do roku 2014 – obecnie działania, które można było w nim realizować mają swoje odzwierciedlenie w programie Erasmus+.