„Branżowa szkoła przyszłości – wyzwania rynku pracy” – podsumowanie debaty


“Kluczowa na rynku pracy przyszłości będzie umiejętność ciągłej nauki i poszerzania zakresu swoich kompetencji, bowiem do przeszłości odchodzą czasy, w których przez całe życie pracujemy w jednym zawodzie.” Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem debaty, którą zorganizowaliśmy wspólnie z Rzeczpospolita na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.