Bruksela doceniła naszych pedagogów


Aż ośmiu nauczycieli z Polski nagrodzono podczas dorocznej międzynarodowej konferencji programu unijnego eTwinning, która rozpoczęła się we wtorek w Brukseli. Nagrody przyznano za projekty realizowane wspólnie przez uczniów z różnych krajów. Dzięki inicjatywom, które szkoły podejmują w ramach eTwinning, uczniowie z łatwością opanowują języki obce, oswajają się z pracą w zespole, poznają inne kraje i kultury oraz ćwiczą posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK).

Dlatego tak bardzo cieszy nas fakt, że nauczyciele coraz chętniej sięgają po narzędzia takie jak eTwinning, dzięki którym lekcje stają się bardziej atrakcyjne, a zdobywanie wiedzy – prostsze i zarazem przyjemniejsze – mówi Tomasz Szymczak, dyrektor programu eTwinning w Polsce.

Projekty realizowane z udziałem polskich szkół prezentują stale wysoki poziom. Świadczą o tym liczne nagrody zdobywane w najważniejszym europejskim konkursie eTwinning. Od pierwszej edycji, która odbyła się w 2006 r., polskie szkoły są laureatami pierwszych i drugich nagród. W roku 2014 aż pięć polskich placówek zdobyło najważniejsze nagrody, które wręczano 9 kwietnia br. podczas europejskiej konferencji eTwinning 2014 w Brukseli.

  • Pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 4-11 lat zdobył projekt LYPS (Let Your Passion Shine) opracowany m.in. przez Barbarę Głuszcz, Dorotę Zimacką oraz Agatę Czerniakowską – nauczycielki pracujące w Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie.
  • Drugie miejsce w tej kategorii otrzymał projekt Talking pictures realizowany przez Annę Młynarczyk i Annę Krzyżanowską wraz z wychowankami Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu.
  • Nauczenie dzieci tolerancji oraz szacunku wobec innych osób było najważniejszym celem projektu Gold rules of good behaviour. W przedsięwzięciu uczestniczyła Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach oraz Col-legi Sant Joseph w Katalonii. Projekt zajął I miejsce w kategorii specjalnej: język angielski jako drugi język.
  • W kategorii specjalnej: język francuski pierwsze miejsce również zajął projekt w którym brała udział polska placówka. Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie został wyróżniony za projekt Moi, toi, lettres à nous.
  • E-cultural kaleidoscope to przedsięwzięcie, w którym uczestniczyła Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej. Projekt ten zajął I miejsce w kategorii specjalnej Porozumienia Międzykulturowego im. Mevlany.

Projekty nagrodzone w Brukseli pokazują, jak dużo w edukacji zmienia zastosowanie nowoczesnych narzędzi i TIK. Udział w konferencji prasowej, na którą zapraszamy wszystkich Państwa to najlepsza okazja, by porozmawiać z najbardziej kreatywnymi nauczycielami, którzy nie boją się nowych wyzwań i oryginalnych rozwiązań.

Dzięki programowi eTwinning uczniowie polskich placówek mają szansę współpracować z rówieśnikami z całej Europy. Program umożliwia przedszkolom i szkołom prowadzenie projektów edukacyjnych przy wykorzystaniu narzędzi TIK: internetu, bloga, czatu, wideokonferencji, poczty elektronicznej. Program eTwinning to również wiele form doskonalenia zawodowego dla samych nauczycieli: seminaria kontaktowe, warsztaty, konferencje. Program skupia pedagogów z pasją, którzy dzięki swojej kreatywności i możliwościom, jakie daje TIK, pobudzają entuzjazm swoich uczniów i sprawiają, że dzieci i młodzież uczą się chętniej. Pomaga im bezpieczna platforma internetowa, za pośrednictwem której wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Partnerami w projektach mogą być przedszkola i szkoły z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Islandii, Norwegii, Turcji, Chorwacji i Republiki Macedonii.

Przez siedem lat funkcjonowania w Polsce eTwinningu z programu skorzystało ponad 10,5 tys. szkół i blisko 25 tys. nauczycieli, którzy realizują projekty we współpracy z europejskimi szkołami.

Trudno wyliczyć wszystkie zalety programu. Na pewno do najważniejszych należy wykorzystywanie komputera, internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery, czyli narzędzi, którymi młodzi ludzie posługują się na co dzień. Podczas realizacji projektów uczniowie i nauczyciele doskonalą języki obce niezbędne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską. Dla nauczyciela-koordynatora projektu ważne jest założenie, że podejmowany w eTwinningu temat musi być związany z podstawami programowymi z poszczególnych przedmiotów lub z planem wychowawczym szkoły. To także dobra okazja do pracy metodą projektów, zalecaną obecnie w programach nauczania dla gimnazjów. eTwinning zapewnia przyjazne i bezpieczne narzędzia internetowe do realizacji projektów (TwinSpace, Pamiętnik projektu), do kontaktów z innymi nauczycielami, poszukiwania europejskiej szkoły do współpracy i do doskonalenia zawodowego (Desktop, czyli Pulpit nauczyciela).

Ważną cechą eTwinningu jest jego powszechna dostępność dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów, brak formalności i minimalne wymogi techniczne. Program zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki, realizując w ten sposób swój podstawowy cel: rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych.