Rada Europy ogłasza możliwość składania wniosków na organizację działań we współpracy z Europejskim Centrum Młodzieży w drugim semestrze 2019 roku.


Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków (do 1.10.18) na organizację działań we współpracy z Europejskim Centrum Młodzieży w drugim półroczu 2019 r.

Wnioski mogą składać:

  • europejskie / międzynarodowe pozarządowe organizacje młodzieżowe z partnerami lub oddziałami w co najmniej 8 krajach europejskich,
  • europejskie formalne lub nieformalne sieci organizacji młodzieżowych i innych pozarządowych struktur młodzieżowych skupiających partnerów z co najmniej 8 krajów europejskich,
  • subregionalne sieci organizacji młodzieżowych i / lub krajowych rad młodzieży i struktur zaangażowanych w pracę z młodzieżą z co najmniej 5 krajów sąsiadujących.

Wnioskodawcy powinni być zaangażowani w obszary pracy z młodzieżą związane z polityką młodzieżową Rady Europy i zainteresowani wnoszeniem wkładu w priorytety i zasady pracy w dziedzinie młodzieży w Radzie Europy.

 

Informacje do pobrania: