Cykl seminariów informacyjnych dla nauczycieli języków obcych


Zespół European Language Label, we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ORE i WCIES zorganizował w 2010 r. cykl seminariów poświęconych edukacji językowej.

Celem spotkań było zachęcenie uczestników do korzystania z oferty europejskich programów edukacyjnych takich jak: European Language Label, Europass, Comenius – Mobilności oraz eTwinning; a także przedstawienie przez ekspertów z Ośrodka Rozwoju Edukacji portfolio językowego oraz materiałów dydaktycznych służących nauczaniu języków obcych, przygotowanych przez metodyków z British Council. Uczestnicy mieli także możliwość poznać ofertę form doskonalenia zawodowego nauczycieli językowców, przygotowaną przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

W roku 2010 odbyły się trzy spotkania warsztatowe. Dwa pierwsze miały miejsce w siedzibie FRSE w dniach 13 i 20 maja i dedykowane były nauczycielom języka angielskiego. Łącznie wzięło w nich udział ok. 60 osób. Te pilotażowe spotkania potwierdziły potrzebę organizowania takich szkoleń również dla nauczycieli języków innych niż angielski. Dlatego też 15 listopada w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się trzecie seminarium skierowane do nauczycieli językowców, w którym uczestniczyło ponad 120 osób.

Zainteresowanie seminariami wśród nauczycieli było bardzo duże. Przedstawione informacje i materiały spełniały oczekiwania uczestników oraz były inspiracją do ich wykorzystania we własnej pracy dydaktycznej. Warsztaty pokazały, że istnieje potrzeba organizacji podobnych spotkań w roku 2011 dla nauczycieli ze szkół nie tylko stołecznych, ale z całej Polski.