Czy polscy nauczyciele są przygotowani do nowoczesnej edukacji?


„Korzystanie z Internetu jest obecnie nieodłączną częścią życia codziennego młodych Europejczyków. Jedna trzecia 9–10-latków jest w sieci codziennie. Wskaźnik ten rośnie do 80 proc. w grupie 15–16-latków. ” – wynika z badań EU Kids Online opracowanych przez dr Lucynę Kirwil z SWPS. Niestety ten skok technologiczny nie znajduje odzwierciedlenia w polskiej szkole.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło realizację programu Cyfrowa Szkoła,
w ramach którego szkoły otrzymają dofinansowanie na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i doszkalanie nauczycieli w zakresie szerszego wykorzystywania komputera i Internetu podczas lekcji.

Tymczasem już od 2005 roku prowadzony jest w Polsce europejski program eTwinning, dzięki któremu już ponad 16 tys. nauczycieli realizuje na lekcjach zajęcia z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych. W ramach eTwinning uczniowie wraz z nauczycielami współpracują z partnerami zagranicznymi, prowadząc projekty za pośrednictwem platformy internetowej. Uczą się wspólnie, wymieniają informacjami i materiałami oraz komunikują, korzystając z Internetu i różnorodnych narzędzi ICT.

Zapraszamy na śniadanie prasowe, podczas którego odbędzie się dyskusja na temat uczenia się i nauczania w epoce cyfrowej. Spotkanie poprowadzi dyrektor programu Tomasz Szymczak, a jego gośćmi będą: dr Jan Fazlagić, jeden z pierwszych badaczy i popularyzatorów zarządzania wiedzą w oświacie, Krystyna Kolendo-Dzięgielewska z Gdańska, nauczycielka z 35-letnim stażem, która dzięki eTwinningowi pracuje z uczniami, korzystając z nowoczesnych metod oraz Wojciech Wasylko z Rybnika, który od czasu poznania programu eTwinning kompletnie zmienił metody pracy z uczniami, co w konsekwencji doprowadziło do osiągania przez nich znacznie lepszych wyników w nauce.

Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: czy nauczyciele w Polsce są przygotowani do cyfrowej szkoły? Jak ich zmotywować do dokształcania się w zakresie współczesnych metod nauczania? Czy w czasach mobilnego Internetu lekcje w szkole mogą być jeszcze interesujące? Czy polski nauczyciel może być dla uczniów mentorem i przewodnikiem w epoce konektywizmu?

Zapraszamy na śniadanie prasowe, już w najbliższą środę, 25 kwietnia, o godz. 11.00 do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przy ul. Mokotowskiej 43 w Warszawie.