Czy w przyszłości zabraknie inżynierów oraz naukowców?


Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w sektorze STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) rośnie. Przewiduje się, że do 2025 r. będzie dostępnych około 7 milionów miejsc pracy, z czego dwie trzecie powstanie w wyniku przejścia pracowników na emeryturę.

Według sieci European Schoolnet we współczesnej gospodarce dyscypliny STEM będą odgrywały coraz ważniejszą rolę. Aby zapewnić wzrost w Europie, do 2020 roku będziemy potrzebować dodatkowego miliona naukowców prowadzących badania.

Jednocześnie edukacja w zakresie nauk ścisłych powinna być powszechna, ponieważ obywatele posiadający taką wiedzę mogą podejmować świadome decyzje oraz angażować się w dialog dotyczący kwestii społecznych powiązanych z nauką.

– Edukacja w zakresie nauk ścisłych nie może być dłużej postrzegana w kategoriach elitarnego kształcenia naukowców i inżynierów. Promowanie kultury myślenia naukowego, inspirowanie uczniów, aby chcieli podjąć pracę w zawodach związanych z naukami ścisłym, powinna stanowić fundament społeczeństw i gospodarek, które opierają się na wiedzy i innowacjach – twierdzi dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

O tym, dlaczego warto zachęcać uczniów do nauki matematyki, informatyki, biologii, geografii, chemii oraz fizyki, dyskutować będą uczestnicy konferencji „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów”. Wydarzenie odbędzie się 28 kwietnia br. w Warszawie.

Podczas spotkania zostaną przedstawione przykłady unijnych projektów edukacyjnych, dzięki którym uczniowie nie tylko poznają nauki ścisłe, ale również uczą się pracy w zespole, strategicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów. O swoich doświadczeniach opowiedzą nauczyciele zaangażowani w realizację tych przedsięwzięć.

W konferencji uczestniczyć będą również eksperci w dziedzinie edukacji oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia: prof. dr hab. Maciej Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego, Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a także dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje wydarzenie w ramach cyklu konferencji regionalnych EDUinspiracje. Celem tych spotkań jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych. Więcej informacji o wydarzeniu www.eduinspiracje.org.pl.

Kontakt:
Karolina Kalinowska
e-mail: kkalinowska@frse.org.pl
tel. 22 46 31 174