Erasmus w Polsce w roku akademickim 2011/12

treść strony

rok wydania

2013

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

96

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-64032-19-6

Niniejsza publikacja zawiera szczegółowe zestawienia, wykresy i podsumowania dotyczące realizacji programu Erasmus przez polskie uczelnie w roku akademickim 2011/2012, ukazane na tle danych pochodzących ze wszystkich krajów uczestniczących w programie. Statystyki zostały sporządzone na podstawie zbiorczych danych opublikowanych przez Komisję Europejską oraz sprawozdań końcowych, składanych przez uczelnie do Narodowej Agencji programu „Uczenie się przez całe życie”. W opracowaniu znalazły się ogólne dane statystyczne, natomiast szczegółowe zestawienia pokazujące udział poszczególnych polskich uczelni w Erasmusie zostały zamieszczone w materiałach dostępnych na stronie internetowej www.erasmus.org.pl.

Cytowanie: Członkowska-Naumiuk, M. i Smolarczyk, R. (2013). Erasmus w Polsce w roku akademickim 2011/12. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.