treść strony

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Raport 2012

rok wydania

2013

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

41

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski,litewski

Celem Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży jest wspieranie i finansowanie inicjatyw młodzieżowych z Polski i Litwy oraz tworzenie odpowiednich warunków współpracy bilateralnej zmierzającej m.in. do inspirowania młodzieży i osób z nią pracujących do działań, które pozwolą na niwelowanie stereotypów i uprzedzeń w postrzeganiu wspólnej historii. W raporcie przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące Funduszu, a także opisano wybrane projekty zrealizowane w jego ramach w 2012 r.

Cytowanie: Przemiany. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Raport 2012 (2013). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.