Dalsze prace nad nowym programem EOG „Edukacja”


Po podpisaniu umowy międzyrządowej 20 grudnia 2017 r. pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami, czyli Norwegią, Islandią i Liechtensteinem, trwają prace nad stopniowym wprowadzaniem nowego programu z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – „Edukacja”.

Podczas spotkania 27 lutego 2018 r. przeprowadzono konsultacje z wieloma instytucjami-interesariuszami na temat wyzwań, jakie stoją przed nowym programem, a także na temat potrzeb podmiotów, które mogą wziąć w nim udział. W czasie spotkania, które odbyło się następnego dnia, 28 lutego 2018 r., przedstawiciele państw-darczyńców wraz z przedstawicielami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pracowali nad szczegółami strategii i założeń programu „Edukacja”.

Głównym celem funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. Obszarami wsparcia programu „Edukacja” będą:
• instytucjonalna współpraca na wszystkich poziomach edukacji pomiędzy Norwegią, Islandią, Liechtensteinem a Polską;
• podnoszenie jakości i znaczenia edukacji;
• współpraca i partnerstwo pomiędzy edukacją, badaniami i rynkiem pracy;
• staże, praktyki w z zakładach pracy;
• przedsiębiorczość młodzieży;
• poprawa udziału dorosłych w nauce przez całe życie;
• profesjonalny rozwój nauczycieli;
• mobilność studentów i kadry akademickiej między krajami-darczyńcami, a krajami-beneficjentami.