Debata o aktywności młodych ludzi w Pałacu Prezydenckim


6 czerwca 2012 r. Prezydent RP zaprosił do Pałacu Prezydenckiego ponad 100 przedstawicieli młodego pokolenia, aby podyskutować o ich potrzebach i barierach, jakie ograniczają rozwój polskiej młodzieży.

Debacie młodych przysłuchiwało się grono ekspertów, a wśród nich: Mirosław Marczewski, dyrektor generalny FRSE, oraz Tomasz Bratek, zastępca dyrektora generalnego i dyrektor programu „Młodzież w działaniu”. Spotkanie odbyło się w ramach Forum Debaty Publicznej.

Konferencję otworzyła Pierwsza Dama Anna Komorowska: Nie zawsze dorośli potrafią docenić chęć i aktywność najmłodszego pokolenia. A bardzo często to właśnie młodzież inicjuje pewną zmianę. W dialogu między pokoleniami kształtuje się lepsza rzeczywistość i lepsza przyszłość. Swoją obecnością zaszczycił młodych obywateli także Prezydent RP Bronisław Komorowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że aktywność jest potrzebna wszelkim małym i dużym zamysłom.

Następnie głos oddano młodym działaczom, którzy uzyskali szansę wyartykułowania swoich potrzeb na tak prestiżowym forum. Część z wypowiadających się młodych ludzi to beneficjenci programu „Młodzież w działaniu”.

Kancelaria Prezydenta zamierza zaprezentować wnioski z debaty młodych oraz kontynuować dialog z młodzieżą przy okazji kolejnych spotkań w ramach Forum Debaty Publicznej.