Dekada święta języków


Warszawska konferencja dotycząca kompetencji językowych była jednym z elementów obchodów dziesiątego już Europejskiego Dnia Języków.

Europejski Dzień Języków w roku 2011 świętował swoje 10-lecie. Z tej okazji 26 września ub. r. w Strasburgu komisarz Unii Europejskiej ds. edukacji i kultury Androulla Vassiliou i sekretarz generalny Rady Europy Thorbjørna Jaglanda podpisali wspólną deklarację Rady Europy i Komisji Europejskiej. Warto podkreślić, że wydarzenie to zbiegło się z 20-leciem członkostwa Polski w Radzie Europy, stąd też deklaracja została przekazana uczestnikom podczas warszawskiej konferencji przez przedstawiciela RE Sjura Bergana i stanowiła bardzo ważny element jej obrad.

Treść deklaracji odwołuje się nie tylko do współpracy Rady Europy i Komisji Europejskiej w dziedzinie promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Jest w niej również mowa o pierwszym, prowadzonym przez KE w latach 2009-2011, badaniu kompetencji językowych piętnastolatków – Surveylang, którego wyniki poznamy w marcu 2012 r. Badanie, oparte na Europejskim Systemie Kształcenia Językowego (CEFR) i przygotowane przez RE, stanowić będzie podstawę Krajowych Ram Kwalifikacji w dziedzinie kształcenia językowego.

Ponadto w treści deklaracji znajduje się zapowiedź współpracy obu instytucji przy opracowaniu Europejskiego Wskaźnika Kompetencji Językowych, który ma ułatwiać obywatelom państw członkowskich UE uznawanie ich kwalifikacji, a tym samym zwiększać szanse na rynku pracy. Dlatego też deklaracja podkreśla wagę nauki języków obcych w ramach kształcenia zawodowego. Ostatnim elementem dokumentu RE i KE jest odwołanie do Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych, będącej unikalnym narzędziem promocji i ochrony językowego dziedzictwa Europy.

Europejski Dzień Języków jest obchodzony we wszystkich krajach Europy od dziesięciu już lat. W 2011 r. w Warszawie jubileuszowe obchody EDJ zorganizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, instytuty kultury zrzeszone w ramach EUNIC, Uniwersytet Warszawski, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, ambasady oraz wielu innych partnerów obejmowały: grę miejską, festiwal filmowy, warsztaty teatralne, lekcje pokazowe i zajęcia metodyczne dla nauczycieli. Sjur Bergan w wystąpieniu inaugurującym konferencję „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie” powiedział: „Granice naszych umiejętności językowych są granicami naszego umysłu. Każdy język, którego nie znamy, odcina nas od wiedzy, która pozostaje dla nas niedostępna”.

Mamy nadzieję, że dzięki wydarzeniom EDJ organizowanym w setkach szkół i instytucji językowych na całym kontynencie nauka języków obcych będzie postrzegana jako sposób na poznanie i zrozumienie otaczającego nas świata.

Auror: Anna Grabowska, koordynator zespołu European Language Label